Radouč: obyvatelé a vetřelci

Proměny Radouče IV.: Ojedinělé objevy, ohrožené druhy a vetřelci O Radouči je v poslední době hodně slyšet zejména kvůli tématu ochrany zdejších syslů a současně kvůli nejasné budoucnosti jednoho z přilehlých pozemků. Rozhodli jsme, že prostřednictvím několika příspěvků představíme Radouč i z jiných úhlů pohledu. V minulých příspěvcích jsme se zmiňovali například o využívání této oblasti jako vojenského cvičiště...Číst více

Letiště na Radouči

Proměny Radouče III: Počátky českého letectví na Radouči V současnosti je o přírodním parku Radouč, který máme dnes spojený s aktivním odpočinkem a domovem syslů, hodně slyšet. Je tomu tak zejména kvůli několikaletému tématu ochrany zmíněných syslů a současně kvůli nejasné budoucnosti jednoho z přilehlých pozemků. O tom však později. Rozhodli jsme, že prostřednictvím několika příspěvků představíme...Číst více

Radouč jako vojenské cvičiště

Proměny Radouče II.: Osud vojenského cvičiště a odpalování pum V současnosti je o přírodním parku Radouč, který máme dnes spojený s aktivním odpočinkem a domovem syslů hodně slyšet. Je tomu tak zejména kvůli několikaletému tématu ochrany zmíněných syslů a současně kvůli nejasné budoucnosti jednoho z přilehlých pozemků. O tom však později. Rozhodli jsme, že prostřednictvím několika příspěvků představíme Radouč...Číst více

Radouč: dnes parčík, dříve hřbitov

Proměny Radouče I.: Nynější parčík, býval dříve hřbitovem V současnosti je o přírodním parku Radouč, který máme dnes spojený s aktivním odpočinkem a domovem syslů, hodně slyšet. Je tomu tak zejména kvůli několikaletému tématu ochrany zmíněných syslů a současně kvůli nejasné budoucnosti jednoho z přilehlých pozemků. O tom však později. Rozhodli jsme, že prostřednictvím několika příspěvků čerpajících z...Číst více

POVĚST: O kostelíku

Kostelík v Mohelnici měl až do nedávna na své věži turecký půl měsíc… Spolek pověstné báchorky Vám přináší další velmi krásnou pověst O založení kostelíka v Mohelnici. Tuto i mnoho dalších pověstí z Mnichovohradišťska si můžete přijít přečíst do Muzea města Mnichovo Hradiště,​ kde budou vystaveny až do října letošního roku… Vypravuje...Číst více

POVĚST: Suchý mlýn

Pověst o loupežnících sídlících v Suchém mlýně nedaleko Březovic zdroj – Karel Sellner: Strenický potok (Co jsem vyprávěl na výletě 22. května 1927) Byl to mlýn a nebyl. Voda tekla na kolo, mlýn klepal, ale uvnitř nebylo mlýnských strojů. Ve mlýně skrčeném pod skalami a v stínu obrovských smrků a borovic bydleli loupežníci a mlynář...Číst více

POVĚST: O kovářově dceři

Pověst o kovářově dceři z Podolce Kovárna na Podolci (č.p. 3) jest prastaré stavení a má, jako většina starých domů, svoji historii. Asi před 500 lety byl tu kovář, který měl hezkou dceru. U něho byl zaměstnán mladý tovaryš, hezký a statečný junák. Mladí lidé měli se rádi, ale láska jejich nebyla šťastna. Mladý kovář...Číst více

POVĚST: Strašidelná žena

Spolek Pověstné báchorky dokumentuje pověsti, báchorky a pověstné příběhy o místech, lidech a událostech, které se uchovaly v paměti našich předků… Zápisky J.E, Konopase (1833-1909) – Pověst o strašidelné ženě v dnešní Sudoměři: Les Vesnice Na sever od Sudoměře je les, zvaný “Vesnice”. Počátkem toho lesa je Cimrhaklova zahrada. Stávaly prý tu tři statky, každý...Číst více

Latinská babička

Příběh „latinské babičky“ – Anny Drobné. Anna Drobná žila v první polovině 19. století. Žila v Mladé Boleslavi a byla bytnou studentů zdejšího gymnázia. V této době se na školách kromě čtení, psaní a počtů vyučovaly zejména předměty: zeměpis, dějepis, přírodověda a latina. Ona sama nebyla pedagožkou a ani se ji nedostalo vysokého vzdělání. Vyčnívala...Číst více

POVĚST: Petrovina

Pověst o zajímavostmi opředené jeskyni nedaleko Březovic – zápisky J.E, Konopase (1833-1909) Petrovina Od Sudoměře na západ blíže vsi Březovic rozkládá se tichý, černý les. Černá pásma jeho vtírají se na mnoha místech do úrodných polí. Hlavní proud smutného tohoto lesa, Zákova nazvaného, jest hluboký důl. Po obou jeho stranách zvedají se převysoké svraštělé skály...Číst více