Jak šel čas na Havelském hřbitově v Mladé Boleslavi

 Jak šel čas na Havelském hřbitově v Mladé Boleslavi

Havelský park. Foto: mladaboleslav.cz

Svatohavelský hřbitov byl založen na tehdejším okraji města roku 1539, když nedaleké pohřebiště u kostela sv. Jana přestávalo stačit. Pro účely nového hřbitova byla zakoupena zahrada Jiřího Chlumeckého i s jeho domem. Ovocné stromy tu zůstaly nadále, proto byl hřbitov nazýván jako hřbitovní zahrada. Nikdo se prý na novém hřbitově nechtěl nechat pohřbít, proto bylo prohlášeno, že nový hřbitov bude nazván podle toho, kdo tu bude pochován jako první. První tu byl pochován jakýsi Havel a proto byl hřbitov a později i kostelík zasvěceny sv. Havlu (1559).

Kostel sv. Havla. Nedatováno, pravděpodobně kolem roku 1900. Zdroj: Soupis památek historických a uměleckých v království Českém, František Bareš (1905)

Kostel neměl věž, proto na hřbitově stála zvonice, aby se mohlo o pohřbech zvonit. V západním koutě stávala i kaple (1596), ale o ní není prakticky nic známo. Z roku 1619 je i zmínka o márnici. Věž kostela je až z roku 1735. Nejstarší památkou na hřbitově je zvon z roku 1431, tedy o 120 let starší než kostel. Byl sem přenesený odjinud, pravděpodobně z kostela sv. Jana. Na zvonové stolici ve věži je ještě místo pro druhý zvon, který byl patrně rekvírován v dobách války.

Na hřbitově se pohřbívalo naposledy v roce 1874

Z hřbitova toho mnoho nezbylo, ale rozhodně to není v důsledku posledních desetiletí. Některé náhrobky byly v 18. století rozsekány a použity jako dláždění, např. dláždění děkanského kostela (Kostel Nanebevzetí Panny Marie). V roce 1916 se můžeme v tisku dočísti, že „hřbitov jako takový úplně zpustnul. Nicméně, vzdor všemu neztratil doposud ničeho na svém půvabu, jimž působí právě jako hřbitov řadou svých valně zpustošených a po leta zanedbávaných pomníků a náhrobků.“ V roce 1941 se již píše: „S bolestí klouzá zrak po zurážených částech těchto zdařilých prací sochařských, zkomolených zlobou času i zbujností nezvedené mládeže, kdysi zde volně řádící. Hřbitov nese vůbec hrozné známky vandalismu, provozovaného dříve nerušeně po desetiletí.

Havelský hřbitov v Mladé Boleslavi, rok neznámý, odhadem kolem 1910. Na snímku je pomník Anny Čečelské, mladoboleslavské měšťanky. Autor: Tomáš Špáta

Rekonstrukce a součanost

Od 50. let kostel dál chátral, využívalo ho městské muzeum jako depozitář. V 80. letech se začalo jednat o jeho obnově, ale teprve v roce 2003 začala nákladná rekonstrukce zchátralého kostela a hlavně hřbitova, který byl v naprosto dezolátním stavu. Nyní je využíván Českobratrskou církví evangelickou a probíhají zde také díky výborné akustice i koncerty. Uvnitř jsou umístěny renesanční náhrobky z původního hřbitova.

Autor: Tomáš Špáta

Foto: mladaboleslav.cz

1 Komentář

  • S manželem jsme zde měli svatbu v roce 2001, první svatba zhruba po padesáti letech, než se kostel uzavřel a byl používán jako depozitář. 🙂

Zanechat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This