Kosmonosy zuří kvůli halám

V Kosmonosech to vře kvůli stavbě hal, rada města nedodržuje usnesení

Jak upozornil Michal Šimek, člen petičního výboru, Rada města v Kosmonosích se rozhodla, že poruší usnesení zastupitelstva, které se na svém zasedání ve středu 30. října 2019 jednomyslně usneslo, cituji:

Zastupitelstvo města Kosmonosy si vyhrazuje, že jednání se spol. D+D o investorském záměru v lokalitě Z56 bude probíhat na jednání zastupitelstva města a za účasti médií a veřejnosti.

Na jednání městské rady, které je svoláno na tento čtvrtek – 12. prosince 2019 od 9 hodin do zasedací místnosti městského úřadu, mají být přítomni zástupci D+D Park Kosmonosy.

Pozváni byli i někteří zastupitelé.

Zastupitelstvo podle Šimka názory občanů Kosmonos nerespektuje

Petiční výbor zastupující přes 800 set občanů, kteří nesouhlasí se záměrem firmy D+D postavit na území Kosmonos další čtyři logistické haly, je postupem městské rady znepokojen.

Je s podivem, že členové městské rady před měsícem na zastupitelstvu také hlasovali pro veřejné projednávání záměru firmy D+D pouze za přítomnosti veřejnosti a médií. Svým rozhodnutím vedení města dává najevo, že názory kosmonoských občanů nerespektuje a nechce se na ně ohlížet a pohrdá dodržováním demokratických pravidel,“ říká Michal Šimek.

Sportem proti výstavbě logistických hal

Naštvaní obyvatelé Kosmonos chtějí proti stavbě logistických hal bojovat i sportem.

Právě proto na středu 11. prosince připravili Noční běh proti halám.

Na účastníky čeká 5 kilometrů dlouhá trasa. Sraz je u budovy Městského úřadu Kosmonosy a start je naplánovaný na 18:30 hodin.

Čelovka nebo svítilna je podle organizátoru nutná.

Noční běh proti halám Kosmonosy

Tolik za petiční výbor.


Nicméně naší redakci se také podařilo získat vyjádření člena Rady města Kosmonosy JUDr. Ladislava Řípy:

Důrazně se ohrazuji proti tomu, že mně v tiskové zprávě obviňujete z pohrdání dodržováním demokratických pravidel, porušování usnesení zastupitelstva města a nerespektování názorů občanů.

Z posledního jednání zastupitelstva města jednoznačně vyplynulo, že řešení problémů s dopravou v celých Kosmonosech a především v ulicích Hradišťská a Boleslavská je jednou ze základních priorit.

Také jsme si myslím dost jasně všichni potvrdili, že významným způsobem řešení by byl kompletní obchvat Kosmonos od současné kruhové křižovatky u Havexu, až po vyústění na silnici č. 610 mezi Kosmonosy a Chudoplesy.

Vybudování tohoto obchvatu považuji nejen já, ale celá rada města a věřím, že i naprostá většina občanů za jednu z hlavních priorit.

K naplnění tohoto cíle jsme podnikli celou řadu konkrétních kroků.

Jedním z nich je jednoznačné stanovisko, které jsme zaslali Krajské správě údržby silnic, která projednává a koordinuje plánovanou výstavbu dopravních staveb na Mladoboleslavsku, cituji: „Rada města požaduje, aby v rámci aktualizace materiálu pro jednání Vlády České republiky byla doplněna stavba celé trasy obchvatu Kosmonos jako komunikace II/610“.

Vedeme jednání se Středočeským krajem, odborem dopravy, zástupci ŠKODA AUTO a.s. a také s vlastníky pozemků, které by byly výstavbou obchvatu dotčeny.

Mezi těmi samozřejmě jsou i společnosti vlastnicky propojené s firmou D+D, která požádala radu města o účast na jejím jednání právě ve věci tohoto obchvatu a nikoliv ve věci investorského záměru v lokalitě Z56.

Na toto jednání byl pozván i nominovaný zástupce veřejnosti a zastupitel Ing. Blecha, který pozvání na toto jednání dne 9.12. ve 20:38 odmítl a 10.12. v 0:02 následovalo Vaše obvinění radních.

Současná rada města prokázala, že o záležitostech města v žádném případě nemá zájem jednat za zády veřejnosti a všichni přítomní zastupitelé to prokázali svým hlasováním o záležitostech týkajících se lokality Z56.

Toto otevřené hlasování je právě projevem demokratických principů, které rozhodně respektujeme.

Dovoluji si Vám také připomenout, že z právního stanoviska kanceláře Frank Bold Advokáti, s.r.o. jednoznačně vyplynulo, že městu Kosmonosy hrozí nebezpečí náhrady škody, a to cituji z uvedeného právního rozboru objednaného ZO ČSOP Klenice: „Pokud by se plocha Z56 změnila na plochu nezastavitelnou (konkrétně např. krajinná zeleň či plochy smíšené nezastavěného území), domníváme se, že by se vlastník pozemku mohl po městu domáhat náhrady na základě ustanovení § 102 stavebního zákona v kombinaci s čl. 11 Listiny“.

Uplatňování takového nároku vůči městu jednoznačně potvrdil na zastupitelstvu města osobně přítomný pan Řezáč, který v uvedené lokalitě vlastní poměrně významnou plochu pozemků.

Z tohoto důvodu se rada města snaží postupovat v uvedené záležitosti velmi uváženě a přesto co nejrychleji a rozhodně nepostupuje v rozporu se zájmy občanů Kosmonos.

Přínosem pro občany Kosmonos může být naše vzájemná spolupráce a nikoliv zcela zbytečná a nepodložená konfrontace.

Po posledních jednáních zastupitelstva města jsme se domníval, že právě taková otevřená spolupráce občanské iniciativy a vedení města probíhá a záznamy ze zasedání jsou toho jasným důkazem.

Pojďme v ní prosím pokračovat, buďme i nadále příkladem i pro další obce a postupujme v zájmu všech občanů Kosmonos, tedy i těch, kteří trpí dopravní zátěží dlouhodobě.

0 Komentář

 • Dobrý den,
  pár mých slov k vyjádření JUDr. Řípy. Mám pocit, že se nás snaží opít rohlíkem, když tvrdí, že se ve čtvrtek nebude jednat o ploše Z56, ale jen o obchvatu. V živé paměti všichni máme jeho vystoupení na jednání zastupitelstva poté, co pan Dědek požádal o projednávání dalších kroků na radě (čímž by se porušilo říjnové usnesení o veřejných jednáních) a kdy přítomná veřejnost vznesla hlasitý protest.
  Občané by také měli vědět, že najednou tolik moc potřebný obchvat je v platném územním plánu již několik let. Dokud pan Dědek nechtěl stavět haly, nikdo z vedení města po něm nevolal. Náhoda?
  Dále odmítám zavádějící informaci, že z posudku právníků jednoznačně vyplynulo, že městu hrozí nějaké kompenzace. Může to tak být, ale jestli pan Řípa dokument dočetl až do konce, tak ví, že cesta, či cesty k odmítnutí výstavby hal jsou. Jestli tedy chce vědět. (Mimochodem, scénka s panem Řezáčem na ZM byla velmi věrohodná, to musím uznat).
  Musím také podotknout, že občanská iniciativa vznikla proti výstavbě logistických hal, ne pro řešení dopravní situace ve městě. Toto máslo je jednoznačně na hlavách členů vedení města, nerozmazávejte jej tedy. Stovky lidí odmítají mít ve městě další haly a nákladní auta a agenturní pracovníky bez zázemí, proto požádali vás, tedy vedení města, abyste všemi prostředky stavbě zabránili. A protože všichni zcela evidentně haly neodmítáte, odvádíte náhle pozornost směrem k neutěšené dopravě. Přitom například snaha o zákaz vjezdu aut do města nad 12 tun přišla až teď, i když mohla být (opět) řešena již loni či předloni.
  Závěrem si musím postesknout nad tím, že jsme na říjnovém Zastupitelstvu nepodpořili spoluobčana, který žádal o jasné vyjádření každého zastupitele, zda je pro haly nebo proti halám. U některých členů zastupitelstva by ono „proti halám“ mohlo jít přes rty docela těžko.
  David Odnoha

Zanechat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This