Mladá Boleslav dokončila modernizaci tří nejvytíženějších zastávek MHD

 Mladá Boleslav dokončila modernizaci tří nejvytíženějších zastávek MHD

Foto: mladaboleslav.cz

V Mladé Boleslavi skončila modernizace tří nejvytíženějších zastávek autobusů na Výstavišti (ve směru k historickému centru), U Sportu (v obou směrech) a na náměstí Republiky (ve směru z města). Rekonstrukce těchto zastávek zahrnovala nejen nové bezbariérové řešení autobusových zálivů a dílčí úpravy chodníků pro pěší tak, aby byl zajištěn odtok dešťových vod, ale rovněž osazení všech dotčených zastávek novým digitálním informačním označníkem.

Reklama

Zastávka na Výstavišti byla navíc osazena novým přístřeškem pro cestující. V případě zastávky U Sportu byly dvě původní čekárny nahrazeny novými přístřešky, které jsou vybaveny informačními tabulemi poskytujícími aktuální informace o odjezdu autobusů. Jedna čekárna je určena pro místní spoje a druhá pro spoje dálkové.

Informační systém příjezdu autobusů na označníku zobrazuje aktuální informace o odjezdech autobusů a po stisknutí tlačítka umožňuje uživateli listovat v jízdním řádu. Systém je propojen s přijímačem dálkového ovládání pro nevidomé a v případě aktivace přečte údaje zobrazované na monitoru s informacemi o odjezdech autobusů nebo přehraje akustickou zprávu, podle které nevidomý určí polohu autobusového označníku.

SOS hovorový modul (který je součástí označníku na každé zastávce) umožní uživateli označníku uskutečnit hovor s dispečerem Městské policie Mladá Boleslav. Hovor bude provázán s instalovanou kamerou s rozlišením FHD, která poskytne dispečerovi přehled o stavu před označníkem. Zároveň dispečerovi MP umožní vzdálené otevření spodního boxu s výbavou první pomoci. Tlačítko je olemováno textem v Braillově písmu. Součástí modulu je i přijímač dálkového ovládání pro nevidomé, na jehož aktivaci bude přehrán text o umístění označníku s SOS modulem. Modul je integrován do nadstavbového systému SOS hlásek a městského kamerového systému v prostředí města Mladá Boleslav.

Výstavba těchto dopravních terminálů (chytrých zastávek) představuje investici za 12,7 mil. Kč, z čehož téměř pět milionů pokryje dotace z fondů EU, a to z Integrovaného regionálního operačního programu, IPRÚ Mladá Boleslav. Stavba začala letos v květnu a byla dokončena na konci září.

Zdroj: mb-net.cz

Zanechat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Share This