Ochrana osobních údajů

Při vyplňování formuláře na stránkách mladaboleslav.cz poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. MLADÁBOLESLAV.CZ si uvědomuje důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů.
Prohlášení MLADÁBOLESLAV.CZ k ochraně vašich osobních údajů
MLADÁBOLESLAV.CZ zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím webových stránek photo.gobe-design.com, jakožto i všechny údaje získané z dotazníků a anket, a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a MLADÁBOLESLAV.CZ je toto odvolání povinna bezvýhradně respektovat.
MLADÁBOLESLAV.CZ jako provozovatel stránek mladaboleslav.cz, tímto informuje subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané výše uvedenými způsoby považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům společnosti MLADÁBOLESLAV.CZ. Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho výslovného předchozího souhlasu poskytnuty jinému subjektu.
MLADÁBOLESLAV.CZ může kdykoli upravit tyto Podmínky aktualizací tohoto textu. Jakékoli takové úpravy jsou pro vás závazné, pokud jimi nedojde k porušení či snížení vašich zákonných práv.

Share This