Štítky : řezník

Pověstné báchorky Volný čas Zajímavé zprávy

POVĚST: O boleslavském řezníkovi

Pověst o boleslavském řezníkovi (zapsal Ferdinand Strejček (1878 – 1963) Bylo po osudné bitvě na Bílé hoře a z Prahy narychlo unikali přívrženci poraženého krále Fridricha Falckého hledajíce záchranu za hranicemi Čech. Nejvyšší hofmistryně padlé královny Alžběty Stuartky, urozená paní z Reitzensteinu, uprchla se svou družinou do Saska přes Mladou Boleslav, ale naše město bylo ...Číst více