Cena vodného a stočného v Mladé Boleslavi opět překročila hranici 100 Kč

 Cena vodného a stočného v Mladé Boleslavi opět překročila hranici 100 Kč

Na základě schválení představenstva a. s. jsou na vodovodech a kanalizacích, které jsou na okrese Mladá Boleslav v její působnosti, stanoveny s účinností od 1. 1. 2021
ceny vodného a stočného pro domácnosti i ostatní odběratele v jednotné výši takto:

Cena za 1m3 včetně 10% DPH:

Vodné  55,74 Kč    Stočné 45,76 Kč

CELKEM  101,50 Kč

U vodného a stočného je uplatňována věcně usměrňovaná cena dle Výměru Ministerstva financí České republiky, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.
Do kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky oprávněné náklady.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené ceny jsou platné od 1. 1. 2021, bude množství odebrané vody u odběratelů určeno buď odečtem měřícího zařízení, nebo poměrným odečtem k uvedenému datu.

Cena vodného a stočného se naposledy upravovala pro rok 2020.
Tehdy vodné činilo 56,03 Kč a stočné 46,01 Kč ovšem se sazbou 15% DPH.
CELKEM   102,04 Kč.

Od 1. května 2020 došlo ke změně sazby DPH u vodného a stočného z 15 % na 10 %.
Celková cena se tak od května znovu snížila na 97,60 korun.
Klesla tak pod úroveň ceny roku 2019.

Ceny vodného a stočného v historii

Pro zajímavost uvádíme cenu vodného a stočného včetně 10% DPH platné před 10 lety tedy od 1.1. 2011.
Tehdy vodné činilo 37,60 Kč a stočné 34,95 Kč.
CELKEM  72,55 Kč. 
Ceny tak za deset let vzrostly o 28,95 Kč.  

Ceny roku 2003
Nejzazší uvedené ceny na stránce vakmb.cz jsou z roku 2003, kdy včetně 5% DPH byly ceny vodného 23,30 Kč a stočného 20,70 Kč. 
CELKEM  44 Kč.

Ve srovnání s letoškem se tedy ceny vodného a stočného za 18 let zvýšily o 57,5 Kč/ m3.

zdroj: www.vakmb.cz 

Zanechat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This