Hotel Bičík

 Hotel Bičík

Mladá Boleslav – HOTEL BIČÍK

Po mém otci Zdeňku Štěpánkovi mi zůstal obraz, který můžete vidět na úvodní fotografii a níže.
Datuje se k roku 1979 a váže se k němu historka. Jistý umělec pan Kašpar, podepsaný pod obrazem, navštívil t.č. restauraci U Bičíků, kde právě seděl můj tatínek (na fotografii vlevo).

Umělcova žízeň zavdala řeč k obchodu, kdy se umělec a tatík dohodli na odměně 200,- Kčs, když bude na obraze zvěčněn hotel Bičík s přilehlým masným krámkem, o který se právě můj pan otec staral. 

Hotel Bičík Mladá Boleslav
Hotel Bičík Mladá Boleslav zleva Zdeněk Štěpánek a Bedřich Marek
Hotel Bičík Mladá Boleslav
Masna ta rohem hotelu Bičík

A tak vznikl tento obraz i můj zájem. Několikráte jsem otce navštívil v té miniaturní masně, jako malý hoch.
Dnes je bývalá masna součástí restaurace Potrefená husa a je to prostor dole vlevo poslední dvě výlohy (v současnosti je tam dětský koutek).
Začátkem osmdesátých let minulého století (vlastně i tisíciletí) byla masna zrušena a tatínek se stal vedoucím v nové, velké masně, naproti nemocnici v nově vzniklém obchodním středisku „Máj“.   

Na obrazu můžete číst nápis „HOTEL HVĚZDA“, což byl název z dob komunizmu.

Hotel Bičík Mladá Boleslav
Kašpar hotel Bičík 1979

Navštívil jsem vnuka majitele pana Karla Bičíka a poprosil ho, zda by si na mne udělal čas. Našel nějaké fotografie a něco mi k historii řekl.
Byl jsem velmi příjemně překvapen, když pan Bičík mi na domluvené schůzce předal pár fotografií a na dvou listech velmi úhledně popsal důležité části historie hotelu Bičík.

Poprosil jsem ho ještě, zda bych si mohl vyfotografovat v jeho pokoji obraz koní (viz foto níže), který kdysi zdobil restaurační sál, kde pan Bičík, coby mladý hoch, pracoval nějaký čas jako číšník.

Tento zasloužilý mladoboleslavský zástupce SOKOLA mne zahrnul takovou spoustou informací, tak zajímavých, že doufám, že na něco nezapomenu.

Hotel Bičík Mladá Boleslav
Karel Bičík vnuk rok 2016
Hotel Bičík Mladá Boleslav
Obraz ze sálu hotelu Bičík

Otevření hotelu 1927

Níže si můžete přečíst přepis textu sloupku v novinách k otevření hotelu:

Otevření
hotelu „Bičík“
v Mladé Boleslavi

Dovoluji si P.T. veřejnosti v Mladé Boleslavi
a okolí oznámit, že dnem 1. července 1927 za-
hájím provoz v nově postaveném hotelu naproti
továrně Laurin a Klement u místního nádraží.
Hotel je zařízen veškerým nejmodernějším
komfortem s 22 útulně a čistě zařízenými hostin-
skými pokoji, vzdušným lokálem a ústředním to-
pením.

Budu čepovat chvalně známé vyleželé pod-
kovaňské pivo obyčejné, černé i ležák, jakož i
Plzeňský Prazdroj.

O chutná jídla v každé době pečovati bude
výborná kuchyň.

Snahou mojí bude, abych P.T. obecenstvu
posloužil vždy co nejpečlivěji, opíraje se o pr-
votřídní personál, zaručující bezvadnou rychlou
obsluhu P.T. pánů hostů a návštěvníků.

Vyprošuji si lask. přízeň veřejnosti, kterou
vynasnažím se sobě zachovati.

Karel Bičík
majitel hotelu „Bičík“ Ml.
Boleslavi, Riegrova ul. u míst.
nádraží

Hotel Bičík Mladá Boleslav
Otevření hotelu Bičík 1927

Zajímavosti o hotelu

Hotel měl být o jedno patro vyšší (stejnou výšku jako budova Škodovky), nicméně z finančních důvodů a z důvodu předčasného úmrtí pana Karla Bičíka nebylo patro nikdy dostavěno.
Božena Bičíková, babička byla velmi prozíravá žena, když se svým chotěm zbudovali hotel na tomto místě, protože stavební rozvoj v té době byl obrovský.
Pokoje byly neustále obsazeny zejména dělníky, kteří stavěli městskou nemocnici, Škodovku a potom i další bytovou zástavbu směrem na Kosmonosy.
Jak je patrné na leteckých snímcích níže, kde ještě není hotel Bičík, ale vedlejší budova z roku 1912, který postavili Bičíkovi ke svému bydlení.

Hotel Bičík Mladá Boleslav

Hotel Bičík Mladá Boleslav
vlevo uprostřed je vidět pouze dům rodiny Bičíků, zatím bez hotelu, rok 1912

Zprvu se také uvažovalo o vytvoření jakési přechodové lávky mezi hotelem a Škodovkou, protože ubytování i stravování velmi využívalo ředitelství Laurin a Klement, včetně ředitele a jeho rodiny.

Příchod druhé světové války

Příchodem německé armády za okupace, byl hotel zabrán pro důstojníky a vojáky.
Váže se k tomu příhoda, kdy babička pana Bičíka, žena velmi vzdělaná, diplomatička, ovládající bravurně němčinu si zašla postěžovat na chování německých důstojníků.

Učinila tak poté, co nevhodně chovající se důstojníci v opilosti ničili hotel.

Nutno si uvědomit, že právě v této době německé obyvatelstvo trpělo hladem a celkovým nedostatkem.
Takže dostatek jídla a pití byl jistým přepychem pro nezvané hosty, čehož plnými doušky zneužívali.
Došla tedy na velitelství německé armády, které sídlilo v Husově ulici naproti sokolovně a velícímu důstojníkovi vylíčila to nevhodné chování, které dle jejích slov není slučitelné s morálkou Třetí Říše.
Její diplomatické jednání mělo okamžitě druhý den následky.
Všichni důstojníci byli převeleni.

Benzínka u hotelu

Dále pan Bičík vzpomíná na benzínovou pumpu u hotelu. V té době ještě neexistoval fridex, tak musela auta, která do města přijela vypustit v zimě vodu z chladiče a při odjezdu zase na pumpě vodu doplnit.

Paradoxem doby byl fakt, že po zestátnění hotelu komunisty v padesátých letech, musela paní Bičíková ve svém hotelu jít mýt nádobí a ještě k tomu platit splátky za půjčku, kterou si vzali na stavbu hotelu!

Další zajímavostí je existence sloupu se čtyřmi zrcadly, uprostřed křižovatky, který dnes pamatuje málokdo a benzínka je vidět hned napravo vedle sloupu zrcadla.

Hotel Bičík Mladá Boleslav

Vidíte je na několika fotografiích. Např. u pána, který prochází křižovatkou a potom na fotografiích níže, pořízené ze snímku na skle, který sloužil k promítání v kině, jako reklama na dvacetileté výročí činnosti.

Hotel Bičík Mladá Boleslav
Diapozitiv k promítání reklamy v kině
Hotel Bičík Mladá Boleslav
Diapozitiv k promítání reklamy v kině

Vyloženým unikátem je pak dobová fotografie z restaurace.

Hotel Bičík sál Mladá Boleslav
Sál hotelu Bičík

Přepis textu pana Karla Bičíka ke vzniku hotelu

Majitelé hotelu Bičík manželé Karel (1878 – 1934) spolu s Boženou Bičíková(1881 – 1958) začínali v hostinci v Pivovaru na Komenského nám., kde byli v nájmu. Potom postavili v roce 1912 dům, dnes vedle hotelu.

Zde bylo též řeznictví a malá jídelna. Později byl zde postaven roku 1925 hotel a později k němu též řeznictví.

Hotel má 22 pokojů jedno, dvou a tří pokoj s přistýlkou. Původně měl mít hotel 3 patra. Z finančních důvodů je nyní dvoupatrový. Též kvůli úmrtí majitele K Bičíka.

V přízemí je lokál s 50 místy , kulečníkem a pianem( křídlo), které bylo hojně využíváno přítomnou společnost. Dále se nacházel výčep s 26 místy a malá jídelna 12 míst. Tato byla převážně využívána ředitelstvím Laurin a Klement a též ubytování a stravování včetně ředitele a jeho rodiny.

Všechny prostory vždy v jednom podlaží, bez schodů a ne jako v hotelu Věnec.

Dále zde bylo zastřešené stání (6 aut) a též benzínová pumpa. V této době v továrně nebyla žádná jídelna a místo pro recepce. Svačiny zajišťovaly svačinářky, které docházely pro polívku, které nosily v basičkách s hrníčky.

Na 10 polévek byla jedna zdarma. Vše se podřídilo továrně, jelikož to bylo pro oba výhodné.

Hotel Bičík Mladá Boleslav
Karel Bičík otec
Karel Bičík otec
Karel Bičík
Pan Karel Bičík (otec) na koni v čele. Průvod při příležitosti 60ti letého trvání spolku řeznickouzenářského (5.8. 1936)

Zatčení pana Karla Bičíka

Níže si můžete přečíst přepis textu pana Karla Bičíka k zatčení jeho otce Karla Bičíka (1905 – 1978)

Zatčení
V padesáti letech na velikonoční svátky byl nezákonně zatčen a uvězněn nouzově v tak zvané šupárně, která se nacházela u Vodárenské věže . Dále byl převezen do vězení v soudě, kde byl asi dva měsíce. V šupárně byl s ním asi 10 dní p. Botka, Pecina, Kryštof, Just, kteří souhlasili na vstup a do masny a byli propuštěni.

Hlavní zakladatelé byli pan Brzobohatý, Carda a Pavla. Důvod zatčení byl odpor proti zal. masny.
Večer před zatčením byl přesvědčován o vstupu do masny. Jelikož je vyhodil z hotelu, kde měl službu místo své matky.
Na stole v kuchyni byla miska s cukerínem, kterou shodili na zem s poznámkou, že tímto svinstvem otravujeme děl. třídu.

Hotel Bičík Mladá Boleslav
Karel Bičík

Jelikož jsme byli ještě soukromý podnik, museli jsme jako za Protektorátu jím sladit.
Tentokrát jim řekl, že za Protektorátu je nemohl vyhodit, ale dnes ano. Druhý den ráno byl zatčen a jeden a půl roku byl bez soudu v táboře nucených prací Kladno Dříň.
Zde měl posudek jako osoba štítící, kavárenský povaleč a nežádoucí živel.
V táboře pracoval na vykládce rudy, poslední čtyři měsíce byl jako kuchař, protože v kuchyni byla úplavice. Ještě zde byli dva řezníci a nádobí jim myl děda, který v Praze vlastnil všechny rybárny.
Tato sestava kontrolovala dodáky a zjistili, že velitel tábora krade suroviny.

Po propuštění dali k soudu velitele pro rozkrádání národního majetku.
Byla to velká troufalost. Vyšlo to a velitel šel za katr.

zapsal syn K. Bičík (nar. 18.2. 1932)

křižovatka „u Bičíků“ vlevo fabrika
Hotel Bičík Mladá Boleslav 2016
Hotel Bičík 2016

 

Zveřejnil a autorem článku je : Zdeněk Štěpánek / MLADABOLESLAV.CZ

24 Komentářů

 • Díky za připomínku starých časů, byla jsem s maminkou u Bičíků na dobrém obědě, ten obraz koní se mi moc líbil a pamatuji si ho. Panu K.Bičíkovi přeji pevné zdraví.

  • Děkuji Vám moc za komentář. Velmi mne těší, že jsem mohl připomenout staré časy. Panu Bičíkovi Vaše přání vyřídím. Zdeněk Štěpánek

 • bydlel jsem od narození na Slovance v tom baráku podél kolejí.. na křižovatce „U Bíčů“ jsme procházeli pořád, později jsme tam občas poseděli, existovalo i družstvo hokejbalu „Křídla Bičíků“ a nehráli vůbec špatně.. Milá vzpomínka a zajímavé info, zrcadla na křižovatce sice nepamatuju, ale trafiku z fotek a dobu, kdy se to nejmenovalo „Bičík“ to pamatuju určitě.. mám dojem, že na boku budovy směrem nahoru k Máji býval velký obrázek s názvem hotelu a pak ho přemalovali, ale to už si nejsem jistý..
  Přidávám se k přání spousty zdraví panu Bičíkovi 🙂

  • Dobrý den, také Vám děkuji za komentář a za obohacení příspěvku. Panu Bičíkovi vše vyřídím. Zdeněk Štěpánek

 • Vynikající zpracování a fotografie hotelu „BIČÍK“. Foto s kulečníkem na který jsem chodil hrát
  karambol na tři koule s kamarády v r.1955. Musím dodat, že byla výborná kuchyň!
  Přejeme rodině Bičíkových hodně zdraví a blížící se pohodové vánoční svátky. – J.Šíma –

  • Děkujeme za příspěvek. Vyřídím vše rodině Bičíků. Zdeněk Štěpánek

 • Neuvěřitelné! Jde o vědomí souvislostí, které by měla každá rodina mít uložené jako rodinné stříbro v truhličce! LIKE

 • Nezapomenutelné vzpomínky na doby strávené v místní reatauraci, jak sme říkali v „naší chaloupce“.Jen škoda, že to dopadlo jak dopadlo a je z to taková moderna.

 • V tomto hotelu pracoval jako vrchní, otec mého kamaráda Vaška Najmana p. Najman,který měl tři syny Vaška,Fáfu a Honzu-Vašek krasobluslař,který jezdil za Holiday po světě a zůstal v Belgii,kde se oženil.Zde rovněž zemřel na své přání eutanázií.Na půdu hotelu Bičík jsme s Vaškem chodili boxovat,měli jsme zde box.pytel a to bylo v r.1956-58.V restauraci jsem byl mnohokráte a zažili jsme zde s kamarády dost legrace.Výborné pivo i jídlo,ljak vidíte vše zk–vili komunisté!

 • Houžvička 20.111.2016. Narodil jsem se vČejeticích .Pamatuji ješrě automobilové závody kdy se objížděla zrcadla!Bylo zo jedno z nejlepších míst.Kulečník jsme tam chodili také hrát.I když mladí,moc jsme neutratili ,byli jsme vítáni.

 • Čáča – škoda byla spíše, že dcera pana Bičíka celý hotel i s restaurací prodala….Alespoň se to tak říkalo po Boleslavi….!

 • Dostal jsem vaši stránku o hotelu Bičík od své spolužačky, se kterou jsem v Boleslavi chodil do školy od první třídy na Benešovce až po maturitu na gymnáziu. Zaujaly mne jednak osudy rodiny Bičíků, ale také zmínka o Vaškovi Najmanovi, krasobruslaři, protože to byl můj spolužák z Benešovky. Nebyli jsme přímo kamarádi a po ukončení osmiletky se naše cesty už nesetkaly. Na hotelu u Bičíků byl shora(od města) na volné stěně reklama na pivo Svijany, bodrý piják piva s natočeným pulitrem v ruce. Když jsem chodil kolem jako kluk, někdy nás volali pacoši z protější nemocnice, abychom jim donesli pivo z výčepu u Bičíků, kam se chodilo nárožním vchodem. Jeden si objednal, to mi utkvělo v paměti, „magické oko“. To se do piva hodil prcek zelené i se sklem a vypadalo to jako „magické oko“ na rádiu.
  Moc se mi líbí galerie fotografií. Jsou to pro mne milé vzpomínky, protože už léta v Boleslavi nežiji.

  • Dobrý den, děkuji Vám všem za komentáře a hlavně velmi milé vzpomínky, které sem píšete. Dělá mi velkou radost a zadostiučinění, že jsem nedělal ten článek zbytečně. Zdeněk Štěpánek

 • Úplně po prvé v životě jsem byla na večeři v restauraci. Bylo to po maturitě se spolužačkou Věrou Chlebovskou. Šly jsme slavnostně k Bičíkovům a objednaly jsme si báječnou večeři. Na ten přjemný pocit tam si ráda vzpomenu, kdykoliv jdu okolo. Panu Bičíkovi i jeho ženě, která je též mojí spolužačkou, přeje hodně zdraví Marta Hrdličková-Nepomucká.

 • dobrý den, bydlela jsem v Purkyňově ulici – dnes nový areál nemocnice a k Bičikům jsem tatínkovi chodila pro pivo a do tabáku dědečkovi pro cigarety 🙂 ale dříve to tam bylo daleko hezčí než teď . panu Bičíkovi hodně hodně zdraví . a do masny na rohu jsme chodili také a byli na nás jako na děti vždy velmi hodní 🙂

  • Dobrý den, moc Vám děkuji za Vaši milou vzpomínku.
   Zdeněk Štěpánek

   • Dobrý den pane Štěpánek. Pamatuji tatínka a taky dobu kdy jste šel na vojnu a v té nové masně vám připravovali salám na cestu. Ale to už jsou jenom vzpomínky je mě už 77 a na posezení v zadní části krámku masy nelze zapomenout. Jo kde jsou ty časy. Mějte so hezky. Přeji hodně zdravíčka. V hotelu jsme na vánoce v salonku pořádali takové sešlosti a pamatuji na pěknou vedoucí kuchyně – teď si nemůžu vzpomenout na jméno ale mám ji živě před očima. Škoda že to takto dopadlo. Jeřábek

    • Dobrý den, pane Jeřábku, moc Vám děkuji za Vaše slova a přání. Také Vám přeji především zdraví… Zdeněk Štěpánek

 • Musím též přispět se svou troškou do mlýna . Naše rodina bydlila na Ptáku u šraněk trati vedoucí do jatek přímo proti zájezdnímu hostinci Na Kocandě . Své mládí s bratrem Jirkou jsme prožili na Krásné Louce , v parku za jatkami a plavat jsme se naučili v Jizeře na Pikovce. Na jatkách jsme byli „pečení-vaření“ s kamarády Zdeňkem a Karlem Štěpánkovými a občas jsme poctili potají návštěvou i porážky. Tvůj otec se naučil jezdit na našem dámském kole od firmy Ráček z Ptáku . To jen tak na úvod , … vedle Bičíkovi benzinky , směrem k žel.přejezdu se nacházela hospoda Slovanka , kde kraloval p.Jandejsek , který roznášel inzerovanou „dnes čerstvou dršťkovou polévku“ s palci rukou omočenými v polévce… U Bičíka jsme tradičně končili po fotbalových a volejbalových kláních doplňováním tekutin a hodnocení našich výkonů . Možno i více zavzpomínat po Skypu … Mailadresa : vac.petricek@googlemail.com

  • Dobrý den, pane Petříčku, děkuji za příspěvek. Velmi rád se s Vámi spojím. Zdeněk Štěpánek

 • Jako rodilý občan Ml. Bol. jsem prožil mnoho příjemných chvil v HOTELU BIČK i s nezapomenutelnými dojmi na které si opravdu rád vzpomenu a také na chvíle nákupu v Řeznictví Zdeňka-Karla Štěpánka.To bylo řeznictví,které nemělo konku-renci,přeškoda že vše jde v zapomenutí. V Ml.Bol. dne 21.2.2021

 • Dobrý den, moc děkuji za vzpomínku na mé mládí (jsem ročník 1949) a do řeznictví chodila nakupovat moje mamka, my jako děti jsme tam stávali frontu. Udělali jste mi velkou radost a to i reakce ve všech mailech. Chodila jsem na Benešovku, takže tato místa důvěrně znám , jako ostatně každý rodilý Boleslavák. Díky A.Hájková -Wildmannová

  • Dobrý den, moc děkuji za Vaše slova, která mne opravdu těší… Zdeněk Štěpánek

 • Dobrý den, v tomto hotelu jsme byli ubytováni na několik měsíců v roce 1982 jako branci zaměstnaní na Vojenských stavbách. Ubytování bylo žalostné, vytápění nefungovalo a po restauraci se pohybovaly pochybné individua. Byli jsme zde dokonce zadrženi STB a veřejnou bezpečností a bezdůvodně vyslýcháni v prostorech restaurace. Někteří z nás byli opět zcela bezdůvodně zbiti, vše jen protože údajně někde poblíž byla narušena schůze KSČ, s čímž neměl nikdo z nás nic společného.

Zanechat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This