Nová opatření ve Škoda Auto. Realizovat se budou ve třech fázích

 Nová opatření ve Škoda Auto. Realizovat se budou ve třech fázích

Foto: Škoda Auto

Společnost Škoda Auto chystá obnovení výroby ve svých závodech ke 27. dubnu.
V této souvislosti definovala ve více než 80 bodech konkrétní kroky k ochraně zdraví zaměstnanců.

Rozsáhlý seznam bezpečnostních opatření obsahuje například:

  • Povinnost nasadit si nejpozději při vstupu do areálu závodu roušku a během pracovní doby ji nesundávat. (roušku zaměstnancům automobilka poskytne)
  • Každé směně bude přidělen čas navíc na čištění nářadí, telefonů, klávesnic, materiálů a povrchů.
  • Všechny oblasti budou podléhat časté celkové dezinfekci.
  • Ve výrobě má dojít k vytvoření menších týmů, které by měly pracovat ve stálém složení.
  • Zaměstnanci nebudou čerpat přestávky současně, nýbrž postupně, aby se minimalizoval přímý kontakt a tím i riziko nákazy.
  • V kancelářích bude snížen počet současně přítomných osob, aby bylo zajištěno dodržování potřebného odstupu.

V zájmu ochrany zaměstnanců byla přeorganizována doprava zaměstnanců, provoz na branách a recepcích, provoz závodních jídelen nebo evidence docházky.
Tam kde je to možné, je doporučeno pracovat v rámci mobilní práce z domova.
Zároveň platí všeobecná hygienická doporučení, jako například upuštění od podávání rukou, pravidelné mytí či dezinfikování rukou, nebo pravidlo nedotýkat se rukama obličeje.

Tři fáze bezpečnostních opatření:

Pravidla chce společnost realizovat ve třech fázích.
Během první fáze budou platit všechna schválená opatření. Jakmile to bude možné, budou v druhé fázi některá opatření uvolněna. V dlouhodobějším horizontu se budou ve třetí fázi uvolňovat další opatření, což má postupně vést k zavedení obvyklých postupů.
Uvolňování opatření bude samozřejmě závislé na následujícím vývoji situace.

O ochranných opatřeních bude ŠKODA AUTO informovat své zaměstnance ve všech výrobních závodech v České republice prostřednictvím tištěných materiálů a digitálních kanálů. Vedoucí pracovníci seznámí členy svých týmů se specifickými bezpečnostními opatřeními přijatými pro příslušná oddělení.

Zanechat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This