Občanské poradenství: Předčasné ukončení nájmu bytu na dobu určitou

 Občanské poradenství: Předčasné ukončení nájmu bytu na dobu určitou

Zdroj: Pixabay.com

Občanské poradenství Respondeo radí:

Konečně jste našli svůj vysněný byt, ale kvůli změně okolností ve Vašem životě ho s lítostí musíte opustit před uplynutím sjednané doby nájmu. Co můžete dělat? Máte nárok na předčasné ukončení nebo musíte čekat, až uplyne sjednaná doba nájmu? Zákon stanovuje jasné důvody, kdy můžete byt opustit předčasně.

Nájem na dobu určitou se v dnešní době stává u pronajímatelů mnohem oblíbenější než nájem na dobu neurčitou. Majitelé bytů ho často sjednávají s novým neznámým nájemcem při podpisu nájemní smlouvy, aby si ho tzv. otestovali, zda s ním nebudou problémy a bude se chovat jako vzorný nájemce. Jestliže se nájemce po roce pronajímateli osvědčí, nabídne mu poté smlouvu buď na dobu neurčitou nebo ji bude každoročně prodlužovat o další rok, aby nemusel nájemce z bytu případně vypovídat. Nájemce je totiž jako slabší strana zákonem chráněn, tím pádem může pronajímatel nájemce vypovědět z bytu pouze z důvodů uvedených v zákoně.

Při sjednání nájmu na dobu určitou
se předpokládá, že skončí uplynutím doby uvedené ve smlouvě. Pronajímatel a nájemce se ale mohou kdykoliv dohodnout, že nájem ukončí dříve.

Jestliže je možnost předčasně ukončit nájem bytu na dobu určitou sjednána přímo v nájemní smlouvě, je třeba si dát pozor, aby nebylo toto ustanovení výhodné jen pro pronajímatele. Například pokud je ve smlouvě uvedeno, ,,že pronajímatel může nájem vypovědět kdykoliv bez uvedení důvodu s tříměsíční výpovědní dobou”, měl by mít stejné právo zanesené ve smlouvě i nájemce.

Nájem na dobu určitou může pronajímatel vypovědět pouze ze zákonných důvodů. Typicky se jedná o porušování povinností vyplývajících z nájmu (např. neplacení nájemného), o zánik bytu nebo o případy, kdy nájemce byt poškozuje nebo svým chováním ohrožuje majitele nebo obyvatele domu.

Existuje ještě jeden důvod, který lze uplatnit pouze u výpovědi z nájmu na dobu určitou. Jedná se o situaci, kdy se okolnosti změní po uzavření smlouvy do takové míry, že nelze po nájemci rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval. V praxi se jedná například o podstatnou změnu místa zaměstnání, nebo o změnu sociální situace nájemce (k horšímu i lepšímu). Kvůli podstatné změně okolností může nájem ukončit dle zákona pouze nájemce, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

Výpovědní doba je podle zákona tříměsíční, lze ji však dohodou zkrátit či prodloužit. Výpověď musí být vždy písemná a musí v ní být popsáno, o jakou konkrétní podstatnou změnu okolností se jedná, aby se poté mohlo postupovat dle tohoto ustanovení.

Autor: Občanské poradenství Respondeo

Sirotkova 1242 (budova bývalého Telecomu), Mladá Boleslav
Kontakty: 731 588 632, 725 306 332, poradna@respondeo.cz

Zanechat odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This