Opravy mezi Debří a Kosmonosy zkomplikují dopravu

 Opravy mezi Debří a Kosmonosy zkomplikují dopravu

Foto: mb-net.cz

Nepříjemné dopravní problémy lze očekávat v létě na komunikaci I/38 mezi kruhovými křižovatkami v Debři a v Kosmonosích, kde ŘSD připravuje opravu komunikace. Stavební práce zde začnou 12. července a skončí až v první polovině října. Práce budou probíhat po etapách, které budou provázet částečné či úplné uzavírky v různých úsecích.

Začátek opravy komunikace začíná napojením na okružní křižovatku silnice I/38 s ulicí Josefodolská a dále pokračuje východním směrem až k napojení na okružní křižovatku ulic Průmyslová x tř. Václava Klementa a Boleslavská. Celková délka řešeného úseku je přes dva kilometry. Stavba bude rozdělena do tří hlavních etap.

První etapa

V první etapě od 12. 7. do 8. 9. bude na I/38 částečná uzavírka a úplné uzavírky se dotknou navazujících úseků ulic Ptácká, Josefodolská, Na Radouči  a na Radoučské spojce.

Druhá etapa

Druhá etapa bude od 9. 9. do 10. 10. na I/38 bude částečná uzavírka a vjezd z ulic Havlíčkova a Duhová nebude možný.

Třetí etapa

Ve třetí etapě od 12. 7. do 27. 8. bude na I/38 úplná uzavírka ve směru od České Lípy na Kosmonosy, v opačném směru bude uzavírka částečná.

V první a třetí etapě bude objízdná trasa směr Praha –  Jičín vedena po ulici Ptácká, Jaselská, tř. T. G. Masaryka, Jičínská a směr Liberec po ulici Havlíčkova, 17. listopadu, tř. V. Klementa.

V průběhu realizace akce bude provedeno zejména odfrézování stávajících asfaltových vrstev do požadované hloubky, případná sanace podkladních vrstev, osazení nových obrub a položení nových asfaltových vrstev. Následně proběhne úprava nezpevněných krajnic, odvodňovacích žlabů, osazení a úprava záchytného systému. Pročistí se odvodňovací příkopy a ozelení stavbou dotčené nezpevněné plochy.

Detaily omezení najdete ZDE

Zanechat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Share This