POKRAČOVÁNÍ KAUZY HAL V KOSMONOSECH

 POKRAČOVÁNÍ KAUZY HAL V KOSMONOSECH

Kauza logistických hal v Kosmonosech: Ministerstvo zrušilo rozhodnutí kraje

Ministerstvo životního prostředí 17. ledna 2020 zrušilo rozhodnutí Středočeského kraje z loňského září.

Rozhodnutí hovořilo o tom, že pro posouzení záměru stavby čtyř logistických hal D+D Park Kosmonosy II. etapa není nutná tzv. velká EIA, respektive důkladné vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí.

V textu rozhodnutí podepsaném na ministerstvu ředitelem odboru výkonu státní správy Miloslavem Kuklíkem se konstatuje, že rozhodnutí kraje bylo napsáno v rozporu se zákonem. Proto odvolacímu orgánu nezbylo než rozhodnutí zrušit a věc vrátit k novému projednání.

Na základě předložené spisové dokumentace, napadeného rozhodnutí a odvolání ZO Českého svazu ochránců životního prostředí Klenice z Mladé Boleslavi posuzovatelé dospěli k názoru, že na kraji dostatečně neposoudili vliv posuzovaného záměru na zemědělskou půdu.

Pokud by se záměr uskutečnil, má být odňato cca 10 ha zemědělské půdy v I. třídě ochrany ze Zemědělského půdního fondu.

Jako další nedostatek se v rozhodnutí ministerstva uvádí nedostatečné popsání dopravního napojení a řešení dopravní infrastruktury.

Český svaz ochránců přírody Klenice Mladá Boleslav se rozhodl oslovit město Kosmonosy, neboť podle zákona se město proti rozhodnutí kraje nemohlo odvolat. Právě proto se vedení Kosmonos obrátilo na mladoboleslavský svaz ekologů.

„Rozhodnutí ministerstva životního prostředí jistě potěšilo všechny, kdo si stavbu hal nepřáli a nepřejí. Zároveň dokládá smysluplnost občanské iniciativy. Někteří občané Kosmonos se domnívali, že nemá smysl proti stavbě hal nic podniknout, protože je všechno dopředu rozhodnuto. Ukázalo se, že nebylo. Občané Kosmonos to nevzdali a jasně dali najevo, že si výstavbu hal nepřejí,“ informoval za petiční výbor Michal Šimek.

Petici proti výstavbě hal adresovanou vedení města Kosmonosy podepsalo 919 občanů (celkově 1704 lidí i z jiných obcí). Byla předána ve středu 18. prosince loňského roku s výzvou, aby vedení města Kosmonosy udělalo vše pro to, aby ke stavbě hal nedošlo. Záměr stavby hal byl také předmětem jednání petičního výboru se třemi členy městské rady.

Zanechat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Share This