Rozvoj území u Kosmonos a přeložka na Martinovice vyžadují značné stavební úpravy

 Rozvoj území u Kosmonos a přeložka na Martinovice vyžadují značné stavební úpravy

Foto: ŘSD

V souvislosti s rozvojem území v okolí dálnice D10 a plánovanou výstavbou přeložky silnice I/16 Mladá Boleslav-Martinovice probíhá příprava přestavby mimoúrovňové křižovatky MÚK EXIT 46 Kosmonosy.

Jejím cílem je zlepšit současné připojení ploch východně od dálnice D10, na kterých je dle územních plánů měst Kosmonosy a Mladá Boleslav plánovaná výstavba průmyslové zóny.

Reklama

Nová prstencová křižovatka bude v nové poloze a proti stávající bude posunuta směrem k Turnovu.

Stávající most přes D10 bude zdemolován a v nových místech vyrostou přes dálnici 2 mosty nové. Nová MÚK Kosmonosy bude mít 7 větví, které jsou podle předpokládané intenzity provozu navrženy jako 1,3 a více pruhové.

zdroj: ŘSD

Úpravou projde také navazující část silnice I/38 v Kosmonosech a dálnice D10 v jejich obou jízdních pásech. Celková délka komunikací (dálnice D10, MÚK Kosmonosy, provizorní komunikace a opravy komunikací), na kterých se bude pracovat, je přes 4500 metrů.

Uvedení nové mimoúrovňové křižovatky do provozu, jako navazující dopravní stavby, by měla předcházet zprovoznění přeložky silnice I/16 Mladá Boleslav-Martinovice, která právě přes tuto křižovatku zajistí přímé propojení silnic I/16 a I/38 a dálnice D10 u Kosmonos.

Ministerstvo dopravy ČR koncem června 2022 zahájilo stavební řízení na 12 stavebních objektů stavby D10 MÚK Kosmonosy a Centrální komisi ministerstva jsme předložili ke schválení aktualizaci záměru projektu „D10 MÚK Kosmonosy“. Jakmile k němu dojde, můžeme vyhlásit veřejné výběrové řízení na zhotovitele stavby. Společnost ČEZ na podzim tohoto roku zahájí nutnou přeložku svých sítí na dotčeném území.

zdroj: ŘSD

Reklama

Zanechat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This