Strážníci řešili agresivní opilce, přestříkané Rekolo nebo hada v bazénu

 Strážníci řešili agresivní opilce, přestříkané Rekolo nebo hada v bazénu

Foto: MP MB

Výpis ze svodu událostí městské policie v Mladé Boleslavi 8. 5. 2020

Hlídka poskytla první pomoc

V 13,55 hodin telefonicky oznámila občanka, že v ulici Palackého 870 leží na zemi muž, který má vedle sebe jízdní kolo.
Hlídka na místě zjistila místního bezdomovce F. R., který měl značné zdravotní potíže.
Hlídka muži poskytla první pomoc (muž nemohl dýchat, dán do stabilizované polohy, uvolněny dýchací cesty).
Po příjezdu RZS a na její žádost provedl strážník doprovod pacienta sanitou do nemocnice

Městská policie Mladá Boleslav - poskytnutí první pomoci strážníkem
Městská policie Mladá Boleslav – poskytnutí první pomoci strážníkem

Had v bazénu

Po 18. hodině telefonicky oznámil občan z Michalovic, že mu ve venkovním bazénu plave nějaký had.
Na místo vyslána hlídka strážníků (odchytových pracovníků), která hada (užovka obojkovou) odchytla.
Dále ji hlídka převezla k jiné volné vodní ploše, kde ji zpět vypustila do volné přírody

Městská policie Mladá Boleslav - had v bazénu

Agresor v nemocnici

V 23,20 hodin požádala ochranka oblastní nemocnice o pomoc s osobou, která se dost agresivním způsobem stále domáhá vstupu do objektu nemocnice.
Strážníci po příjezdu na místo kontrolou totožnosti zjistili, že se jedná o muže české národnosti, který však nepožadoval žádné lékařské ošetření, ale chtěl v nemocnici pouze přespat.
Hlídka muže poučila o tom, že nemocnice není veřejná noclehárna a doporučila mu středisko Naděje.
Po chvilce se muž uklidnil a z místa odešel.

Městská policie Mladá Boleslav - agresor v nemocnici

Výpis ze svodu událostí městské policie v Mladé Boleslavi 9. 5. 2020

Přestříkané Rekolo

V 11.17 hodin telefonicky oznámil pracovník bezpečnostní agentury, že mají v ulici 17. listopadu dvě osoby, které zde popíjejí alkoholické nápoje a na jejich upozornění nereagují.
Pracovník také upozornil, že jeden z přítomných mužů má přestříkané jízdní kolo, které zřejmě odcizil.
Hlídka strážníků na místě zjistila, že se jedná o odcizené Rekolo.
Na místo byla přivolána hlídka police ČR, která si věc převzala k dalšímu řešení.
Osoby, které zde popíjely alkoholické nápoje a s přestupkem nesouhlasily, budou oznámeny na příslušný odbor Magistrátu města Mladá Boleslav

Městská policie Mladá Boleslav - ukradené REKOLO

Zničené dveře u domku

V 16.25 hodin zjistil strážník na náměstí Republiky poškozený dřevěný domek na výdej dezinfekce (prokopnuté dveře).
Kamerovým systémem byla zjištěna osoba, která poškození u dřevěného domku provedla.
Místním šetřením a poznatkem o jeho osobě z kamerového systému byl pachatel zjištěn i hlídkou MP.
Totožností zjištěn jednapadesátiletý K. K. občan Mladé Boleslavi.
Na místo přivolána hlídka police ČR, která si od strážníků, pachatele a celou věc převzala k dalšímu šetření.  

Městská policie Mladá Boleslav - prokopnuté dveře do stánku

Vbíhal do vozovky a kopal do projíždějících vozidel

V 16.39 hodin telefonicky oznámil občana, že v ulici Ptácká u bývalého lihovaru je opilec, který běhá do vozovky a snaží se kopat do projíždějících vozidel.
Hlídka na místě zjistila třiatřicetiletého podnapilého a na obličeji zraněného muže z Dobrušky.
Po celou dobu úkonu se muž choval nekontrolovaně a jeho agrese se čím dál více stupňovala.
Neustále se dožadoval svého občanského průkazu, přičemž hlídku vulgárně napadal a vyhrožoval.
Po chvíli proti hlídce provedl náhlý výpad, proto strážník použil hmaty sebeobrany a za použití donucovacích prostředků jej svedl na zem, kde mu byla přiložena služební pouta.
Jelikož muž stále nekontroloval své chování, byl pod vlivem alkoholu nebo OPL a ke zranění, které utrpěl již před použitím donucovacích prostředků, byla mu na místo přivolána RZS, která muže za asistence hlídky převezla k ošetření, kde následně lékař rozhodl o umístění na protialkoholní záchytnou stanici. 

Výpis ze svodu událostí městské policie v Mladé Boleslavi 10. 5. 2020

Muž se domáhal zavření do vězení

Po 23. hodině se ke dveřím služebny městské police dostavil rozzlobený muž, který se domáhal zavření do vězení s tím, že když ho police nezavře, vykopne u služebny MP dveře, o což se také bezúspěšně pokusil.
Na místo byla přivolána hlídka strážníků která muže uklidnila a čtyřiatřicetiletý občan polské národnosti následně místo opustil.
Po půlnoci zjistila uvedeného muže motorizovaná hlídka u divadla.
Ten začal na projíždějící hlídku něco křičet, proto strážník vozidlo zastavil a otevřel okno. Výše uvedený muž hodil zapalovač po strážníkovi.
Vzhledem k uvedenému, kdy od uvedeného hrozil další útok a na výzvu nereagoval, byly použity donucovací prostředky (hmaty, chaty a následně pouta).
Zkouškou na přítomnost alkoholu u muže bylo v dechu zjištěno 1,43 promile. Dle jeho chování byl muž zřejmě i pod vlivem nějaké návykové látky, proto byl převezen do nemocnice, kde lékař rozhodl o jeho umístění na záchytnou stanici.

1 Komentář

  • Njn Mladá Boleslav 🤣🤣🤣🤣 smích, nejvic prasečí město v republice jen kvůli skodovce a jejím neceskym zaměstnancům 🤣🤣

Zanechat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This