Štítky : podolec

Historická Mladá Boleslav

Kluziště na Štěpánce

Na Štěpánce se bruslilo Zimní období je příhodnou dobou k ohlédnutí se do minulosti jednoho ze sportů se zimou spojených, a to bruslení. Podívejme se tedy, jak a především kde se v Mladé Boleslavi bruslilo ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století. Přirozenými místy, na nichž se dalo v Boleslavi bruslit, samozřejmě za...Číst více

Historická Mladá Boleslav

Šaty dělají člověka

Šaty dělají člověka Slavnostní vernisáží byla 28. února v 17 hodin otevřena v Muzeu Mladoboleslavska na hradě výstava Šaty dělají člověka. Vystaveny budou nejen šaty, kabáty, ale i doplňky jako klobouky, boty, rukavičky a další součásti oblečení z období 20. a 30 let 20. století převážně ze sbírek muzea. Výstava bude rovněž doplněna dobovými módními...Číst více

Historická Mladá Boleslav

Obrázky z Mladé Boleslavi

Obrázky z Mladé Boleslavi – Podolec Fotografická výstava z cyklu Obrázky z Mladé Boleslavi představí na několika desítkách dobových fotografií a pohlednic podoby mladoboleslavského Podolce od 2. poloviny 19. století až po začátek 20. století. Původně zahrnovala třetí městská část zvaná Podolec víceméně jen zástavbu soustředěnou v údolí potoka Klenice, pod ostrožnou, na níž se...Číst více

Pověstné báchorky

POVĚST: O kovářově dceři

Pověst o kovářově dceři z Podolce Kovárna na Podolci (č.p. 3) jest prastaré stavení a má, jako většina starých domů, svoji historii. Asi před 500 lety byl tu kovář, který měl hezkou dceru. U něho byl zaměstnán mladý tovaryš, hezký a statečný junák. Mladí lidé měli se rádi, ale láska jejich nebyla šťastna. Mladý kovář...Číst více