Malá vodní elektrárna v Josefodole v Mladé Boleslavi

 Malá vodní elektrárna v Josefodole v Mladé Boleslavi

Chtěli jsme vědět, jak vypadá a funguje vodní elektrárna v Josefově Dole u Mladé Boleslavi


Malá Vodní Elektrárna

Oficiální pojmenování je MVE – Malá Vodní Elektrárna.

Malá vodní elektrárna v Josefově Dole u Mladé Boleslavi

Bohužel z historie se mnoho nedochovalo.
Hydroelektrárna byla spuštěna v první polovině čtyřicátých let dvacátého století a později sloužila podniku na výrobu látek TIBA (před válkou  pod názvem textilka COSMANOS a.s.)
Za druhé světové války se ovšem TIBA musela podřídit potřebám německého průmyslu, kdy se tu vyráběla křídla k bojovým letounům a opravovaly nákladní automobily. 
Nicméně nestačila na spotřebu energie a v uvnitř podniku ji pomáhala zásobovat proudem ještě parní turbína.
Na celé technologii malé vodní elektrárny byla v roce 2004 až 2005 provedena generální oprava.

Malá vodní elektrárna v Josefově Dole u Mladé Boleslavi
Archiv před rekonstrukcí 2004
Malá vodní elektrárna v Josefově Dole u Mladé Boleslavi

Řeka Jizera

Zajímavostí je, že původní jez byl o cca 60 m2 proti proudu Jizery výše.
V současnosti se MVE nachází na říčním kilometru 43,845, který se počítá od pramene z Jizerských hor z jihovýchodního úbočí Smrku.
Jizera pramenící v Jizerských horách je 165 km dlouhá a v Lázních Toušeň se pak vlévá do Labe.

Přelet nad izerou od Svijan po Benátky

Vodní elektrárny na Jizeře

Na Jizeře je vybudováno 38 malých vodních elektráren.
Všechny tyto elektrárny využívají spád jezů.
Mezi nejvýznamnější elektrárny patří historická malá vodní elektrárna Spálov a moderní elektrárna dokončena v roce 2010 – MVE Železný Brod.

Malá vodní elektrárna v Josefově Dole u Mladé Boleslavi

Popis elektrárny

Klapkový jez je umístěn na Jizeře kolmo k ose vodního toku.
V úplně sklopené poloze se klapky sklopí až pod přelivnou hranu pevné spodní stavby jezu.

Malá vodní elektrárna v Josefově Dole u Mladé Boleslavi

Na obou břehových pilířích jsou umístěny strojovny pro elektromotorické ovládání klapek.

Malá vodní elektrárna v Josefově Dole u Mladé Boleslavi
strojovna s elektromotorem pro ovládání klapky

Přechod přes jez ke strojovnám je zajištěn železobetonovou lávkou ve tvaru písmene „U“ s plným betonovým zábradlím.

Malá vodní elektrárna v Josefově Dole u Mladé Boleslavi
strojov

Lávka byla uzavřena pro veřejnost, k nelibosti místních obyvatel, kolem roku 2006 a to z důvodu bezpečnosti.
Vtokový objekt s nornou stěnou je umístěn nad jezem v levém břehu. sloužící pro obsluhu malé vodní elektrárny za účelem čištění hrubých česlí.
Otevřený přivaděč na malou vodní elektrárnu je 30 m dlouhý, obdélníkového tvaru se svislými betonovými zdmi.
Pod vtokovým objektem je v levém břehu přivaděče vybudován odběrný objekt vody ŠKO-ENERGO, s.r.o., pro společnost ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav.
Za tímto objektem se nachází odběrný objekt sloužící pro odběr vody do sedimentačních nádrží pro bývalou textilní továrnu.

Malá vodní elektrárna v Josefově Dole u Mladé Boleslavi

Před turbínami jsou osazeny šikmé jemné česle z ploché ocele, každý turbínový vtok uzavírají dvě stavidla, která jsou ovládána elektromotorem.
Za běžného provozu jsou stavidla otevřena a uzavírají se pouze při opravách turbín a za povodní.
Malá vodní elektrárna je do dneška vybavena původními dvěma vertikálními Kaplanovými turbínami vyrobenými v roce 1942 tehdejší akciovou společností ČMSKD Praha – Vysočany.

Malá vodní elektrárna v Josefově Dole u Mladé Boleslavi
Malá vodní elektrárna v Josefově Dole u Mladé Boleslavi
Kaplanovy turbíny z roku 1942

Oběžná kola turbín mají průměr 1 860 mm.
Výkon jedné turbíny na hřídeli generátoru je 265 kW.
Při souběhu obou turbín je maximální součtový výkon obou generátorů 450 kW.
Pro lapidární představu, je to výkon, který by byl schopen zásobovat elektrickou energií malou vesnici.
Kontrolu vodního díla provádí obsluha nejméně jednou měsíčně.

Malá vodní elektrárna v Josefově Dole u Mladé Boleslavi
Malá vodní elektrárna v Josefově Dole u Mladé Boleslavi

Majitelem a provozovatelem MVE je společnost KREDIT CENTRUM s.r.o. ze  Semil, vedená ředitelem společnosti Ing Davidem Horákem.
Tímto děkujeme vedení a zaměstnancům firmy za poskytnutí informací, dokumentace a spolupráce při vzniku tohoto článku.

Zanechat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Share This