Meziválečná architektura Mladé Boleslavi

 Meziválečná architektura Mladé Boleslavi

Přednáška – Meziválečná architektura Mladé Boleslavi

Doba první republiky přinesla do Mladé Boleslavi i významný stavební rozmach, který dodnes formuje urbanistickou podobu velkých částí města – tehdy byly zastavěny dosud volné pozemky dnes vymezené Jičínskou a Dukelskou ulicí, za železniční tratí, mezi Havlíčkovou ulicí a třídou V. Klementa pak vznikla celá nová čtvrť, převážně tvořená rodinnými domky a vilkami.

Nevznikaly jen domy sloužící pro bydlení, ale byla postavena řada veřejných budov – budova soudu, Obchodní akademie, Okresní nemocenská pojišťovna, dnes sídlo VZP, Pírkovo sanatorium či Dům sociální péče.

Architektonicky hodnotné byly i mnohé nové průmyslové stavby, od nové karosárny automobilky po třeba areál mlékárny v Čejetičkách.

Jiří Kroha

Z hlediska architektury tou nejvýznamnější meziválečnou novostavbou byla budova průmyslové školy, navržená Jiřím Krohou, jedním z nejvýznamnějších českých architektů té doby.

Právě o meziválečné výstavbě ve městě, nejen o stavbách Jiřího Krohy ale i dalších architektů a stavitelů bude ve čtvrtek 5. dubna od 17:00 v Muzeu Mladoboleslavska přednášet dr. Luděk Beneš.

Přednáška je součástí volného cyklu akcí, kterým Muzeum Mladoboleslavska připomíná 100. výročí vzniku Československé republiky.


Najdete u nás obrazový cyklus Průvodce prvorepublikovou Boleslaví, který Vás zve do časů první republiky, tedy do let 1918-1938.

PRVOREPUBLIKOVÁ MLADÁBOLESLAV

Prvorebubliková Mladá Boleslav - hradPrvorebubliková Mladá Boleslav - Mírové náměstíPrvorebubliková Mladá Boleslav - Železná ulice

Zanechat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Share This