Štítky : první republika

Historická Mladá Boleslav Prvorepuliková Mladá Boleslav

Prvorepubliková MB – Hlavní nádraží

Hlavní nádraží V obrazovém cyklu, který jsme nazvali Průvodce prvorepublikovou Boleslaví, a který vychází z výstavy uskutečněné v roce 2015 v Muzeu Mladoboleslavska, Vás zveme do časů první republiky, tedy do let 1918-1938. Prakticky už od doby zřízení hlavního nádraží v Čejetičkách se obyvatelé Mladé Boleslavi potýkali s velkou vzdáleností, která dělí nádraží od města. Na snímku vidíme...Číst více

Historická Mladá Boleslav Prvorepuliková Mladá Boleslav

Prvorepubliková MB – Plovárny u Jizery

Plovárny u Jizery V obrazovém cyklu, který jsme nazvali Průvodce prvorepublikovou Boleslaví, a který vychází z výstavy uskutečněné v roce 2015 v Muzeu Mladoboleslavska, Vás zveme do časů první republiky, tedy do let 1918-1938. V letních měsících sloužila Boleslavákům ke koupání stará vojenská plovárna, která se nacházela při levém břehu Jizery nad velkým jezem. Tato plovárna byla zřízena...Číst více

Historická Mladá Boleslav Prvorepuliková Mladá Boleslav

Prvorepubliková MB – Povodeň 1926

Povodeň v roce 1926 V obrazovém cyklu, který jsme nazvali Průvodce prvorepublikovou Boleslaví, a který vychází z výstavy uskutečněné v roce 2015 v Muzeu Mladoboleslavska, Vás zveme do časů první republiky, tedy do let 1918-1938. Na počátku června roku 1926 byla mladoboleslavská předměstí Podolec a Pták postižena povodní. Po velké průtrži mračen se 1. června nejprve z břehů...Číst více

Historická Mladá Boleslav Prvorepuliková Mladá Boleslav

Prvorepubliková MB – park Štěpánka

Park Štěpánka V obrazovém cyklu, který jsme nazvali Průvodce prvorepublikovou Boleslaví, a který vychází z výstavy uskutečněné v roce 2015 v Muzeu Mladoboleslavska, Vás zveme do časů první republiky, tedy do let 1918-1938. I za první republiky pokračovalo upravování a další výsadba stromů a dřevin v parku Štěpánka, a to především v režii zdejšího Okrašlovacího spolku. Ten ostatně...Číst více

Historická Mladá Boleslav Prvorepuliková Mladá Boleslav

Prvorepubliková MB – Pírkovo sanatorium

Pírkovo sanatorium V obrazovém cyklu, který jsme nazvali Průvodce prvorepublikovou Boleslaví, a který vychází z výstavy uskutečněné v roce 2015 v Muzeu Mladoboleslavska, Vás zveme do časů první republiky, tedy do let 1918-1938. Z období první republiky pochází také stavba dosud existující kliniky dr. Pírka nacházející se na samém okraji Mladé Boleslavi, v blízkosti parku Štěpánka. Kliniku nechal...Číst více

Historická Mladá Boleslav Prvorepuliková Mladá Boleslav

Prvorepubliková MB – Masarykova kasárna

Masarykova kasárna V obrazovém cyklu, který jsme nazvali Průvodce prvorepublikovou Boleslaví, a který vychází z výstavy uskutečněné v roce 2015 v Muzeu Mladoboleslavska, Vás zveme do časů první republiky, tedy do let 1918-1938. Komplex starých zeměbraneckých kasáren na Jičínské ulici využívala za první republiky československá armáda a kasárna byla ve zmiňované době zvána jako Masarykova. Za hlavní kasárenskou...Číst více

Historická Mladá Boleslav Prvorepuliková Mladá Boleslav

Prvorepubliková MB – náměstí Republiky

Náměstí Republiky V obrazovém cyklu, který jsme nazvali Průvodce prvorepublikovou Boleslaví, a který vychází z výstavy uskutečněné v roce 2015 v Muzeu Mladoboleslavska, Vás zveme do časů první republiky, tedy do let 1918-1938. Dnešní náměstí Republiky bylo původně vojenským a také sokolským cvičištěm a bylo zváno jako Celná nebo Na Celně. Sokolové zde měli do roku 1929...Číst více

Historická Mladá Boleslav Prvorepuliková Mladá Boleslav

Prvorepubliková MB – T.G. Masaryk

Návštěvy Tomáše Garrigue Masaryka V obrazovém cyklu, který jsme nazvali Průvodce prvorepublikovou Boleslaví, a který vychází z výstavy uskutečněné v roce 2015 v Muzeu Mladoboleslavska, Vás zveme do časů první republiky, tedy do let 1918-1938. Za doby první republiky navštívil Mladou Boleslav hned dvakrát tehdejší prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Poprvé do města zavítal 3. května...Číst více

Historická Mladá Boleslav Prvorepuliková Mladá Boleslav

Prvorepubliková MB – pozůstatky stodol

Stodoly ve Šmilovského a Dukelské ulici V obrazovém cyklu, který jsme nazvali Průvodce prvorepublikovou Boleslaví, a který vychází z výstavy uskutečněné v roce 2015 v Muzeu Mladoboleslavska, Vás zveme do časů první republiky, tedy do let 1918-1938. Ještě ve 20. letech 20. století bychom leckde po Mladé Boleslavi našli mezi novou zástavbou pozůstatky starých hospodářských stavení. Dobrým příkladem...Číst více

Historická Mladá Boleslav Prvorepuliková Mladá Boleslav Zajímavé zprávy

Prvorepubliková MB – Astonka

Mladoboleslavská Astonka V obrazovém cyklu, který jsme nazvali Průvodce prvorepublikovou Boleslaví, a který vychází z výstavy uskutečněné v roce 2015 v Muzeu Mladoboleslavska, Vás zveme do časů první republiky, tedy do let 1918-1938. Jedním z pozůstatků doby první republiky je také mladoboleslavské hřiště zvané jako Astonka. Dodnes používaný název hřiště má původ ve jméně mladoboleslavského...Číst více