Parkování v Mladé Boleslavi, praktické dotazy, co jste nevěděli…

 Parkování v Mladé Boleslavi, praktické dotazy, co jste nevěděli…

V naší redakci se množí dotazy ohledně parkování v Mladé Boleslavi.
Některé se týkají správné manipulace s automaty na parkovištích a další samozřejmě vývoje parkování v Mladé Boleslavi.
Oslovili jsme proto osobu povolanou a to Jana Nejmana, jednatele a výkonného technického ředitele firmy Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.

Co když zadám špatnou registrační značku na stojanu a nevšimnu si toho?

Bohužel v takovém případě jste zaplatil parkovné jiné registrační značce a ta vaše je pro kontrolu v registračním systému bez platného oprávnění. Proto je na automatu v postupu při registraci každý úkon nutné pro ověření správnosti zadaných údajů vždy potvrdit.

Mám aplikaci pro více vozů a spletl se a zaplatit za jiný vůz se kterým jsem neparkoval. Uzná se mi to?

Jedná se o stejný případ. Kontrolní systémy jsou on-line spojeny s databází platných oprávnění a pokud daná RZ není pro danou lokalitu zadaná jako aktuálně platná, tak ji systém logicky při kontrole vyhodnotí jako neplatnou.

Zaparkoval jsem na placené zóně viděl jsem, že nestihnu včas odjet. Chtěl jsem prodloužit čas parkování, ale aplikace nefungovala? Mohu nějak prokázat, že jsem se o to pokusil?

Pokud tato situace nastane tak máte v zásadě více možností jak oprávnění prodloužit.
Lze tak učinit z kteréhokoliv parkovacího automatu shodného tarifního pásma v celé zóně nebo nezbývá než použít například jinou platební aplikaci .
Dokonce ani to, že je parkovací automat mimo provoz neznamená automaticky zneplatnění dopravního značení a řidič nesmí takové parkoviště bez řádně uhrazeného poplatku užít k stání vozidla.
V tomto případě také pomohou obě popsané metody, jinak by se řidič dopouštěl přestupku.
Ideálně je tak nejsnadnější informovat technickou podporu-servis.

Pokud si zaplatím parkování na žluté zóně. Nevyčerpám zaplacený čas, tak mohu v tomto čase ještě parkovat na jiném místě, kde je žlutá zóna?

V Mladé Boleslavi platí registrované oprávnění pro zadanou RZ (SPZ) po celou dobu jeho platnosti na všech parkovištích ve shodném tarifu (zelená/oranžová/žlutá). Pro snadnější orientaci jsou na všech automatech výrazné barevné označníky. Znamená to tedy, že pokud jsem zaplatil na delší čas než jsem měl v úmyslu na konkrétním parkovišti stát a potřebuji v dané lokalitě přejet jinam, nemusím se znovu registrovat. Pokud by toto řidič z neznalosti nevěděl, tak po zadání shodné RZ mu další automat hned variantně nabízí pouze prodloužení stávajícího času zadaného při první transakci, pokud by to bylo potřeba čas ještě ,,natáhnout“.

Kdo kontroluje správnost zaplacení parkovného na ulicích a parkovištích?

Kontrolu dodržování pravidel regulovaného stání na území města Mladá Boleslav provádí Městská policie Mladá Boleslav v součinnosti s pověřeným operátorem městského parkovacího systému, kterým je městská společnost MPDMB s.r.o..

Městské parkovací domy Mladá Boleslav kamerový vůz
foto: mpdmb.cz

Pokud nezaplatím parkovné, či přesáhnu dobu, kdo to bude řešit a jak?

Pokud je zaznamenána registrační značka ve zpoplatněné zóně bez řádně uhrazeného poplatku technickým prostředkem operátora tak dochází k zahájení řízení ke splnění povinnosti úhrady za dlužné parkovné v souladu s cenovými předpisy, která je vymáhána na provozovateli vozidla úřední výzvou.
Zde je termín úhrady stanoven do 15 dnů od doručení výzvy.
Pokud v uvedeném termínu není platba registrována na účtu operátora je celá spisová dokumentace předána správnímu orgánu k zahájení přestupkového řízení.
V případě , že kontrolu provádí Městská policie a je ověřeno, že daná RZ nemá v čase kontroly příslušné oprávnění čímž vzniká důvodné podezření na páchání přestupku , je výzva k podání vysvětlení umístěna přímo hlídkou za stěrač vozidla.

Je pravda, že prvních 15 minut je stání na žluté zóně zdarma? Pokud ano, tak mohu začít platit za parkovné až po této době?

Ano , a nejen na ,,žluté“ ale na všech automatem zpoplatněných zónách na území města v naší správě.
Tato informace je uvedena i na parkovacím automatu v příslušném ceníku v souladu s nařízením obce.

Je nějaká tolerance pokud mírně 5-10minut přesáhnu zaplacenou parkovací dobu?

Při podezření na přestupek je vždy na rozhodnutí strážníka , který míru zavinění vyhodnotí zda je či není za hranou nějaké tolerance.

Přibudou v Mladé Boleslavi nějaké další parkovací plochy, či domy?

Nejnovější parkovací dům v naší správě s kapacitou 640 parkovacích míst je pro veřejnost od loňského října v provozu v areálu Klaudiánovy nemocnice.
Průběžně dochází na několika místech ke stavební revitalizaci komunikací jejichž součástí je vždy i snaha o vyšší zkapacitnění parkovacích ploch a to aktuálně v lokalitě ulice Jana Palacha, ulice Vodkova, ulice Nádražní ,atd.
V realizačním projektu je připraven i záměr výstavby parkovacího domu u ústředního stadionu v severním sídlišti s kapacitou převyšující 800 parkovacích míst.
V příštím roce by zde tak mohla začít samotná stavba.

Městské parkovací domy Mladá Boleslav
Železná ulice foto: mpdmb.cz

Kdy bude spuštěn celkový systém řešení parkování v Mladé Boleslavi?

Na projektu celoměstského parkovacího systému se pracuje několik let. I zde bohužel do probíhajících příprav významnou měrou zasáhla situace kolem pandemie koronaviru.
Obecně lze dopravu regulovat dvěma způsoby – restrikcí, tedy nějakým omezením krátkodobého stání – nebo motivací řidičů pro potřebu dlouhodobého stání jet jinudy nebo zaparkovat někde jinde kde to bude ideálně bez omezení pokud je k tomu vytvořena dostatečně velká kapacita parkovacích ploch.
Proto je součástí připravované koncepce i budování tzv. P+R záchytných parkovišť, parkovacích domů ale třeba i zkapacitnění některých vhodných parkovišť doplněním např. ,,montovaného patra“, apod.
Již několik let se daří úspěšně pomocí rezidentních štítů statickou dopravu (parkování) regulovat na lokalitách, které jsou pro takové omezení vhodné a pro místní obyvatele prospěšné.
Stupeň automobilizace každým rokem roste ale plochy komunikací jsou stále stejné a o prostor na nich se musíme chtě nechtě nějakým spravedlivým způsobem podělit.
Svoje zkušenosti tak mají místní obyvatelé z Kolonie, Pezinské, Purkyňovy, Jičínské, TVK, TGM, Laurinovy ulice a zejména z historického středu města kde by se dnes , pokud by zde nebyla doprava regulována, pro ně našlo volné parkovací místo asi jen stěží.

Další dopravně regulovaná oblast bude následovat po prázdninách v ulici B. Němcové, části Palackého ulice a lokalita Na Slovance.
V této oblasti bude zaveden tzv. smíšený režim , kdy návštěvník bude moci souvisle stát s časovým omezením max. dvě hodiny na rozdíl od místního rezidenta či abonenta, který zde bude moci parkovat s registrací bez omezení celý den.

Městské parkovací domy Mladá Boleslav
foto: mpdmb.cz

Děkujeme panu Nejmanovi za takřka vyčerpávající odpovědi a držíme palce v nelehkém počínání, pokoušet se vyhovět všem řidičům parkujícím v Mladé Boleslavi.

1 Komentář

  • Dobrý den, jak se bude řešit situace Jiráskova pod nemocnicí, kde je poblíž parkovací dům, ale lidé kteří jdou do nemocnice, do Bondy, stejně parkují zde. (zadarmo)

Zanechat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Share This