POVĚST: Strašidelná žena

 POVĚST: Strašidelná žena

Spolek Pověstné báchorky dokumentuje pověsti, báchorky a pověstné příběhy o místech, lidech a událostech, které se uchovaly v paměti našich předků…

Zápisky J.E, Konopase (1833-1909) – Pověst o strašidelné ženě v dnešní Sudoměři:

Les Vesnice

Na sever od Sudoměře je les, zvaný “Vesnice”.

Počátkem toho lesa je Cimrhaklova zahrada.

Stávaly prý tu tři statky, každý na svém gruntě.

Byly to snad pozemky, které dnes patří Štrosovi č. 25., Sekáčovi v č. 33, Vaňkovi v č. 14 a Cimrhaklovi v č. 5.

Uvedené tři statky tvořily vesnici.

Nahoře nad nimi byly trouby (nynější “truba”) do rybníka, kterýž nad těmi statky nad mostkem na nynějším panském poli Valovickém býval.

Později byl rybník vypuštěn a z něho pole učiněno.

Na místě bývalého rybníka dosud na jaře bývá mnoho vody.

V pozdější době, nevíme kterou válkou, vesnice zpustla a majetníci statků nepostavili tyto na svém místě, nýbrž tam, kde dnes je Sudoměř.

Z oněch tří statků dělením povstalo 9 statků a 10 chalup – celá Sudoměř, mimo 18 baráčníků., kteří pole nemají.

O “Vesnici” se vypravuje:

V jednom z těch tří statků byla selka v šestinedělí.

Jednoho večera prosila muže, aby s ní šel ven, že se sama bojí.

On ale nechtěl, posílaje ji samotnou. Ona se bála a představovala muži své koutnictví a slabost, avšak nic to nevzpomáhalo.

Muž se rozkřikl: “Ani na krk nejdu, jdi sama, čert tě vem!”

Ona šla sama a více se nevrátila.

Muž čekal hodnou chvíli, ale nemoha se dočkati, vyšel ven, hledal a volal ji, ale marně.

Potom své nelaskavosti litoval, po ženě truchlil a děťátko dvojnásobnou láskou a péčí zahrnoval.

V noci zahlédla chůva bílou postavu, ona dítě z kolébky vzala a je kojila. Byla to hospodářova žena.

Když dítě napojila, položila je do kolébky a odcházela. Chůva chtěla volati, ale nemohla.

Ráno to vyprávěla hospodářovi. Byl potěšen doufaje, že se mu žena ještě vrátí. Ale nepřišla více.

Jen v noci chodívala a dítě své kojila. Jak tajemně přicházela, tak i mizela.

Tak povstala pověst, že ona žena chodí v noci ve “Vesnici” a straší.

Mnohému nahnalo bílé zjevení ve “Vesnici” strachu a ještě nedávno o té strašidelné ženě si vypravovali, že po “Vesnici” v noci chodí a pro dítě naříká.

Zapsal Konopas, J.E.: Vesnice, Věstník okresu bělského r.. VI. č. 4., květen 1914, s.27 – 28.


Spolek Pověstné báchorky z.s., vznikl v roce 2016.

Dokumentujeme pověsti, báchorky a pověstné příběhy o místech, lidech a událostech, které se uchovaly v paměti našich předků.

Všechny báchorky pochází z území vymezeném bývalými soudními okresy Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště a Benátky nad Jizerou.

Spousta příběhů a báchorek se váže také k okolí Bezdězu a Bělé pod Bezdězem.

Rádi bychom touto cestou čtenáři odhalili svět minulých generací. Jedinečnou krásu kombinace lidové představivosti, faktů, odvěkých zvyklostí a kulturních pravidel.

Kde nás najdete:

www.facebook.com/povestnebachorkymb
web://povestnebachorkymlb.blogspot.cz/

Zanechat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This