Štítky : pověst

Pověstné báchorky

POVĚST: O zlé paní z Valečova

Spolek pověstné báchorky přináší pověst “O zlé paní z Valečova”: V době slávy Valečovského hradu se na něm vystřídalo mnoho panstva. Byli to páni dobří a spravedliví, ale také nemilosrdní a krutí ke svým poddaným. K těm druhým, patřila i paní, o které budeme vypravovat. Bylo to v době, kdy panství Valečovskému patřil také hrádek...Číst více

Pověstné báchorky

POVĚST: O Festovi

Spolek pověstné báchorky přináší zajímavou až strašidelnou pověst z Podbezdězí… Zaznamenal Jan Evangelista Konopas 4.7. 1904: Asi roku 1850 byl jsem v městečku Doksy u Bezděze. Když jsem prohlížel mimo jiné také památnosti tamějšího chrámu Páně, mimo jiné uzřel jsem tam na oltáři sochu svaté Rodičky Boží mouřenínské z poutnického místa Bezděze, zrušeného císařem Josefem...Číst více

Pověstné báchorky

POVĚST: O kostelíku

Kostelík v Mohelnici měl až do nedávna na své věži turecký půl měsíc… Spolek pověstné báchorky Vám přináší další velmi krásnou pověst O založení kostelíka v Mohelnici. Tuto i mnoho dalších pověstí z Mnichovohradišťska si můžete přijít přečíst do Muzea města Mnichovo Hradiště,​ kde budou vystaveny až do října letošního roku… Vypravuje...Číst více

Pověstné báchorky

POVĚST: Bezhlavý kůň

Bezhlavý kůň Přes důl od Sudoměře na jihozápad, je na svahu a částečně na trnovských pozemcích tichý černý les, pod nímž je hluboká rokel a v ní louka. Po obou stranách rokle zdvihají se vysoké, zeleným křovím porostlé skály, jichž větší část se již do rokle zesula. O této rokli se z pradávných dob vypráví...Číst více

Pověstné báchorky

POVĚST: Suchý mlýn

Pověst o loupežnících sídlících v Suchém mlýně nedaleko Březovic zdroj – Karel Sellner: Strenický potok (Co jsem vyprávěl na výletě 22. května 1927) Byl to mlýn a nebyl. Voda tekla na kolo, mlýn klepal, ale uvnitř nebylo mlýnských strojů. Ve mlýně skrčeném pod skalami a v stínu obrovských smrků a borovic bydleli loupežníci a mlynář...Číst více

Pověstné báchorky

POVĚST: Strašidelná žena

Spolek Pověstné báchorky dokumentuje pověsti, báchorky a pověstné příběhy o místech, lidech a událostech, které se uchovaly v paměti našich předků… Zápisky J.E, Konopase (1833-1909) – Pověst o strašidelné ženě v dnešní Sudoměři: Les Vesnice Na sever od Sudoměře je les, zvaný “Vesnice”. Počátkem toho lesa je Cimrhaklova zahrada. Stávaly prý tu tři statky, každý...Číst více

Pověstné báchorky Zajímavé zprávy

POVĚST: Petrovina

Pověst o zajímavostmi opředené jeskyni nedaleko Březovic – zápisky J.E, Konopase (1833-1909) Petrovina Od Sudoměře na západ blíže vsi Březovic rozkládá se tichý, černý les. Černá pásma jeho vtírají se na mnoha místech do úrodných polí. Hlavní proud smutného tohoto lesa, Zákova nazvaného, jest hluboký důl. Po obou jeho stranách zvedají se převysoké svraštělé skály...Číst více