Škoda Auto: Ve výrobě už nevznikají žádné odpady určené ke skládkování

 Škoda Auto: Ve výrobě už nevznikají žádné odpady určené ke skládkování

Foto: Škoda Auto

Škoda auto soustavně optimalizuje ekologickou stopu své výroby vozů, od získávání potřebných surovin až po konec životního cyklu vozidel.

Od roku 2016 pro komunální odpad nevyužívá skládky, ale nechává ho spalovat. V roce 2018 automobilka stejným způsobem začala nakládat i s několika typy odpadních kalů.

Letos došlo k dalšímu kroku vpřed: Veškeré dosud skládkované odpady, vznikající ve výrobě
společnosti Škoda Auto, jsou od začátku roku 2020 recyklovány nebo spalovány. Automobilka tak na skládky nevyváží už ani průmyslový odpad.

Jakožto automobilka cítíme mimořádnou odpovědnost za to, abychom v oblasti ekologie šli příkladem. Stejně důsledně realizujeme i naši strategii GreenFuture a v dílčím projektu GreenFactory jsme teď dosáhli dalšího etapového cíle: Veškeré odpady, které vznikají pří výrobě vozů, ze 100 % zhodnocujeme,“ uvedl Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast výroby a logistiky.

Jako příklad lze uvést to, že automobilka získává materiál pro řadu kvalitních plastových dílů z recyklovaného odpadu. Pokaždé, když je odpad recyklován termicky, Škoda Auto zajišťuje, aby energie, získaná jeho spalováním, byla využita na produkci elektřiny nebo tepla.

Strategie GreenFuture

Škoda slučuje své ekologické aktivity do strategie GreenFuture, která má dva základní pilíře: GreenProduct se věnuje vývoji co možná nejekologičtějších vozidel – jak ohledně spotřeby paliva, tak z hlediska použitých materiálů a jejich recyklovatelnosti. GreenRetail podporuje ekologické hospodaření dealerů a servisních dílen.

Dílčí projekt GreenFactory zahrnuje veškeré aktivity, zaměřené na výrobu, šetrnou k přírodním zdrojům. Ukazatele, jako spotřeba energie a vody nebo množství odpadu na jeden vyrobený vůz, se přesně evidují a optimalizují.

V nastoupené cestě chce česká automobilka v příštích letech pokračovat. Ve druhé polovině tohoto desetiletí
má být veškerá energie, spotřebovaná ve výrobních závodech společnosti Škoda Auto v České republice pří výrobě vozů a komponentů, uhlíkově neutrální.

Zanechat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Share This