Inspekce podala trestní oznámení kvůli úmrtí syslů v Mladé Boleslavi

 Inspekce podala trestní oznámení kvůli úmrtí syslů v Mladé Boleslavi

Foto: ČSOP Klenice

Česká inspekce životního prostředí podala trestní oznámení na neznámého pachatele, který mohl způsobit smrt syslů obecných v Bezděčíně navezením zeminy. Oznámení již má stole okresní státní zastupitelství. Informoval Český svaz ochránců přírody Klenice v tiskové zprávě.

Případ se týká syslů obecných, kteří jsou zákonem zařazení jako kriticky ohrožený druh, v přírodní památce Bezděčín u letiště. Momentálně tam probíhá výstavba nových řadových domů. Podle svědectví obyvatel byla plocha u letiště využita k odložení zeminy a stavebního materiálu. Následně tam začal přibývat nepořádek také od lidí. Je pravděpodobné, že se sysli zabydleli i v navezené suti, ale hrozí jim nebezpečí při dalších pracích a výstavbě.

Po důkladném šetření podle inspekce vyplývá, že v lokalitě „došlo a může docházet k usmrcování tohoto druhu, případně mohlo dojít i k zavezení mateřských nor s mláďaty navezenou výkopovou zeminou.“

Trestní oznámení obdrželo Okresní státní zastupitelství v Mladé Boleslavi, které případ předá policii, jež bude zjišťovat podrobnosti a zda došlo ke spáchání trestného činu a kdo je případně pachatelem.

Foto: ČSOP Klenice

Přírodní památka Bezděčín vznikla v roce 2012 za účelem ochrany populace sysla obecného. Území je navíc chráněno Naturou 2000 jako evropsky významná lokalita (EVL). Velikost populace byla v roce 2009 odhadnuta na 300 až 400 jedinců, poté následoval propad až na stovku jedinců. Populace je navíc izolovaná a nedochází ke kontaktu s jinou populací, třeba na Radouči. Podle ČSOP Klenice již při vyhlašování EVL bylo uvedeno, že populace je ohrožena mimo jiné zmenšováním rozlohy vhodného biotopu – výstavba na lokalitě, zpevňování povrchu, rozorání části porostu apod.

Foto: wikipedie / Ladislav Soukup (2014)

Zanechat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This