Jak pomoci lidem žijícím v násilném vztahu?

 Jak pomoci lidem žijícím v násilném vztahu?

Zdroj: Tumisu / www.pixabay.com

Jaké jsou možnosti při pomoci lidem žijícím v násilném vztahu

Pokud ve vašem okolí víte o někom, kdo by mohl být v násilném vztahu a chtěli byste mu účinně pomoci, je v první řadě potřeba vědět, nejen jaké máte možnosti, ale také jak moc se chcete v tomto případu angažovat.
Rozhodněte se, zda chcete pomoc pouze zprostředkovat, tedy předat informace o možnostech řešení domácího násilí, nebo jestli můžete ohroženou osobu doprovázet a být jí fyzickou i psychickou oporou.
Důležité je si uvědomit, jestli chcete aktivně zasáhnout v ochraně osoby, která se stala obětí domácího násilí.

Ve vašem rozhodování bude pravděpodobně sehrávat důležitou roli jednak vztah k ohrožené osobě, potažmo rodině, ale i vaše časové možnosti, riziko ohrožení násilnou osobou a stav ohrožené osoby.
Vzhledem k emočně náročné problematice nelze opomenout vaši psychickou a fyzickou odolnost. Jakmile jste si toto vše srovnali, můžete přejít ke konkrétním možnostem řešení.

Intervenční centra

Nejjednodušší a nejrychlejší je kontaktovat ať už telefonicky, mailem nebo osobně nejbližší Intervenční centrum (IC).
Intervenční centra se specializují na problematiku domácího násilí a jsou schopni poskytnout vám komplexní informace.
IC disponují možností nabídnout pomoc nejen osobám ohroženým, ale i vám, coby svědkovi domácího násilí.
Jediným omezením je, že musíte být starší 16 let. Vyškolení odborníci vám na místě poskytnou odbornou pomoc a podporu s nabídnutím dalších možností pomoci ohrožené osobě ve vašem okolí.

IC poskytují bezplatnou krizovou intervenci, psychosociální poradenství, právní poradenství, vyjednávání, doprovody a další služby.
Ohroženým osobám dále pomohou s tvorbou krizového plánu, sepsat návrhy k soudu a pomohou vyjednávat s OSPOD, PČR, soudy a dalšími organizacemi. Kontakty na jednotlivá centra jsou k dispozici na stránkách Asociace pracovníků intervenčních center na: www.domaci-nasili.cz.

Druhou možností je předat kontakty na intervenční centra nebo Policii ČR přímo ohrožené osobě a podporovat ji k vyhledání pomoci. V případě potřeby můžete ohroženou osobu doprovodit a pomoci jí s jednáním s pracovníky IC.

Pokud jste vyhodnotili situaci jako velmi ohrožující, kde je třeba bezprostředně adekvátně zasáhnout, můžete se obrátit přímo na obvodní oddělení Policie ČR a podat podle § 199 tr. zákoníku trestní oznámení o týrání osoby žijící ve společném obydlí, případně podle § 171 tr. zákoníku o omezování osobní svobody, které může podat jednak samotná oběť domácího násilí, tak svědci, příbuzní či různé instituce a organizace.

Další možnosti pomoci

Pokud si nejste jisti, zda osoba, která se nachází v komplikovaném vztahu, zažívá situace s prvky domácího násilí, a nechcete hned kontaktovat IC, nebo se jen chcete v této problematice lépe zorientovat, nabízí se další možnost.
V pohodlí domova se můžete dozvědět nejen o prvcích domácího násilí, ale i o výše nabízených možnostech intervencí.

Nadace Vodafone vytvořila mobilní aplikaci Bright Sky CZ, která je určena nejen pro oběti domácího násilí, ale i pro jejich blízké či svědky domácího násilí.
Tato volně stažitelná aplikace má za úkol pomoci odhalit signály násilného vztahu a nabídnout možnosti účinné pomoci. Určena je každému, kdo se v takové situaci může nacházet, nebo má sám obavy o někoho blízkého.
Hlavním přínosem aplikace je poskytnutí kompletních, ověřených a aktualizovaných informací na jednom místě.
Aplikace nabízí kontakty na jednotlivé IC včetně vzdáleností od vašeho místa pobytu, kontakty na azylové domy a další linky telefonní pomoci. Díky tomu, že je aplikace určena pro mobilní telefony, nezanechává stopy při hledání ve webových prohlížečích a obětem domácího násilí či svědkům je k dispozici kdykoliv a kdekoliv, kde se cítí v bezpečí.

Intervenční centrum (IC) Respondeo pomáhá lidem ohroženým domácím násilímobětem i svědkům. Všechny služby IC jsou bezplatné, IC dodržuje mlčenlivost, klient zde může vystupovat anonymně.
IC má pobočku i v Mladé Boleslavi, pracovnice IC však mohou za klienty vyjet i do terénu – blíže k místu jejich bydliště. Více na www.respondeo.cz
Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

Zanechat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Share This