Město Mladá Boleslav se rozhodlo pro ekologickou likvidaci odpadů s využitím energie ze získaného bioplynu

 Město Mladá Boleslav se rozhodlo pro ekologickou likvidaci odpadů s využitím energie ze získaného bioplynu

ilustrační obrázek, zdroj: canva.com

N a srpnovém zastupitelstvu byli zastupitelé informováni o postupu příprav výstavby centra ekologického zpracování odpadu. Měl by se tedy tím jednak vyřešit letitý problém likvidace odpadů, ale také vznikne bioplynová stanice s dávkováním vyrobeného biometanu do sítě zemního plynu, včetně vlastní čerpací stanice.

Celý projekt bude realizován na pozemcích ve východní průmyslové zóně Plazy.

Stavební povolení však už nyní počítá s další etapou, kdy by zde měla vzniknout třídící linka na komunální odpad. Ministerstvo životního prostředí letos plánuje vyhlásit dotační titul na třídící linky tohoto typu, takže se Mladá Boleslav, respektive Compag, opět bude ucházet o podporu na tuto část centra ekologického zpracování odpadu, intenzivně o tom rovněž jedná se Státním fondem životního prostředí.

„Proces zpracování biologicky rozložitelných odpadů v bioplynové stanici tzv. fermentačním procesem přináší dva hlavní produkty, a to bioplyn a organické hnojivo. Při fermentaci bioplynu vzniká elektřina a teplo, což nám umožní energeticky soběstačný provoz bioplynové stanice. Podstatné ovšem je hlavně to, že přečištěním bioplynu vzniká biometan, který je svým složením identický se zemním plynem,“ vysvětlil jednatel firmy Compag Radek Lizec.

Díky tomu bude možné nejen efektivně likvidovat odpad, ale také zajistit ekologicky udržitelné palivo bioCNG především pro autobusy městské hromadné dopravy. Nyní už jich v Boleslavi jezdí na CNG 21 z 28, a do budoucna tím město získá možnost vyměnit staré autobusy za nové na tento ekologický a navíc laciný pohon.

Na výstavbu zmíněné první etapy získala společnost Compag investiční dotaci 160 milionů korun od Státního fondu životní prostředí k části bioplynové stanice a na část CNG čištění bioplynu a čerpací stanici dalších 35 milionů od ministerstva průmyslu a obchodu. Momentálně už byl vybrán i dodavatel a došlo k předání staveniště.

„Smlouva o dílo k části bioplynové stanice s náklady ve výši 363.824.681,14 Kč bez DPH byla uzavřena se společností Syner. Část nákladů uhradí zmíněná dotace, zbytek zaplatíme pomocí úvěru od Komerční banky,“ doplnil Radek Lizec.

Podle něj by do konce listopadu příštího roku měl začít zkušební provoz stanice a do konce roku 2023 by měla proběhnout kolaudace.

Do budoucna je tedy cílem zpracování biologicky rozložitelné frakce směsného komunálního odpadu díky mechanickému vytřídění. Množství odpadu by tedy nemělo klesat jen díky rozšiřování sítě svozu biologicky rozložitelných odpadů, včetně svozu gastroodpadu z domácností, ale i díky jeho mechanickému třídění a následně celkovému energetickému využití, skládkovat by se tak mělo jen minimální množství.

U etapy úpravy směsného komunálního odpadu to pak znamená navíc možnost výroby alternativních paliv (například vodík), která by měla v budoucnu nahradit veškeré fosilní zdroje energie, tedy ropu, zemní plyn i hnědé a černé uhlí.

zdroj: mb-net.cz

Zanechat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This