Pilotní program na záchranu syslů na Radouči

 Pilotní program na záchranu syslů na Radouči

ZO ČSOP Klenice ve spolupráci s Agenturou přírody a krajiny ČR první víkend v červenci spustili pilotní program na ochranu syslů na Radouči. Ač je na Radouči instalována řada informačních tabulí o nevhodném krmení syslů, stále zda řada návštěvníků sysli nevhodně krmí, přestože se jedná o kriticky ohrožené živočichy .

Úlohou syslích hlídek je informovat návštěvníky Radouče o životě syslů, o tom, jaká jsou rizika nevhodného krmení a o záchranném programu tohoto kriticky ohroženého živočicha.

Sysel obecný býval běžným obyvatelem polí a luk. Dokonce byl považován za škůdce. Dnes ale patří mezi kriticky ohrožené druhy zvířat a je chráněný zákonem. Syslů začalo ubývat v šedesátých letech minulého století.
Důvodem byla změna hospodaření. Scelování polí, rozorávání mezí a nadměrné používání hnojiv během desetiletí krajinu zcela proměnilo. Druhy, které ji dříve běžně obývaly, začaly mizet.

Aby se u nás syslům opět dařilo, zahájila pro ně Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v roce 2008 záchranný program. Důležitá je správná péče o místa, kde sysli žijí. Tito hlodavci totiž potřebují hlavně nízký trávník, aby měli dobrý přehled a včas se dokázali ukrýt před predátory.
Tráva se proto pravidelně kosí nebo ji spásají ovce. Každý rok se také mapují všechna známá místa, kde se sysli vyskytují. V některých našich zoologických zahradách a záchranných stanicích se daří sysly úspěšně rozmnožovat. Takto odchovaná zvířata pak pomáhají doplňovat počty na stávajících syslích územích nebo zakládat nové kolonie.

Radouč je jedním ze 40 míst v České republice, kde se se sysly ještě můžete setkat. V roce 2006 se odhadovalo, že tu přežívá posledních 5 zvířat. Hrozilo, že kolonie zanikne. Od roku 2007 tu proto probíhá pastva ovcí a kosení. Sysli totiž potřebují nízký trávník, aby se mohli rozhlížet, jestli jim nehrozí nebezpečí. Péče o území pomohla a počty syslů na Radouči se pomalu začaly zvyšovat. V roce 2020 tu žilo kolem 1 500 zvířat.

Radouč se stala také vyhledávaným výletním místem a návštěvníci Radouče začali sysly krmit. To ale není vůbec vhodné. Kvůli přikrmování mění sysli chování a ztrácejí plachost. Děkujeme, že sysly nekrmíte. Pomáháte tak zachovat divokost mladoboleslavských syslů.” dodala Milada Vrbová ze ZO ČSOP Klenice Mladá Boleslav.

Zanechat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This