Radouč: dnes parčík, dříve hřbitov

 Radouč: dnes parčík, dříve hřbitov

Proměny Radouče I.: Nynější parčík, býval dříve hřbitovem

V současnosti je o přírodním parku Radouč, který máme dnes spojený s aktivním odpočinkem a domovem syslů, hodně slyšet.

Je tomu tak zejména kvůli několikaletému tématu ochrany zmíněných syslů a současně kvůli nejasné budoucnosti  jednoho z přilehlých pozemků.

O tom však později.

Rozhodli jsme, že prostřednictvím několika příspěvků čerpajících z knihy Boleslavica, představíme Radouč i z jiných úhlů pohledu.

Radouč totiž v dobách minulých sloužila k daleko méně mírumilovným a poklidným využitím než je tomu dnes.

Co jste možná nevědeli…


Krvavá bitka

Jedna ze zaznamenaných vojenských událostí na Radouči je spojena se Sedmiletou válkou mezi Pruskem a Rakouskem a jeho spojenci.

V roce 1759 došlo na Radouči ke krvavé bitce.

Podle některých historických pramenů však paradoxně proběhla omylem mezi dvěma oddíly spojeneckých vojsk.

Mrtví byli pohřbeni na místě, kde byl později v roce 1793 zřízen kamenný pomník ve tvaru kříže.

Ten kolem roku 1866 v podstatě zanikl a byl nahrazen novým v roce 1883.

Nový pískovcový památník měl na hranolovém podstavci vavřínový věnec s vojenskou přilbou.

Vedle něj původně čněly dva topoly bílé, tedy až do 70. let.

Přírodní park Radouč pomník

Dnes parčík, dříve hřbitov

Nedaleko zmíněného památníku dnes leží parčík, kde se dříve nacházel hřbitov.

Byli zde pohřbíváni rakouští vojáci, kteří padli v leženích nebo zemřeli v lazaretech v Boleslavi nebo Kosmonosích za Napoleonských válek. (1806, 1813)

Své místo posledního odpočinku zde našli také oběti první epidemie cholery z roku 1823.

Hřbitov byl později ohraničen kamennou zdí.

K pohřebním účelům sloužil tento prostor až do 50. let, 20. století, kdy byl hřbitov zrušen a prostor upraven na park.


Zdroj: Boleslavica ’14: vlastivědný sborník Mladoboleslavska. Mladá Boleslav: Muzeum Mladoboleslavska, 2014


Byty Rezidence Klokočka


1 Komentář

  • Topoly tam čněly do 90.let a bývalý hřbitov, dnes parčík je vedle restaurace Krajní mez.

Zanechat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Share This