Problematiku bezdomovectví v Mladé Boleslavi řeší nový koordinační tým

 Problematiku bezdomovectví v Mladé Boleslavi řeší nový koordinační tým

Foto: Městská policie

V Mladé Boleslavi začal v červenci pracovat koordinační tým pro řešení situace lidí bez domova. Dnes o tom na svém webu informoval magistrát města.

Koordinační tým má nastavit pravidla pro spolupráci města, bezpečnostních složek i neziskových organizací a řešit problémy, které se v souvislosti s těmito osobami objevují. Zejména pak v okolí střediska Naděje, tedy v ulicích Štyrsova a Nádražní, kolem autobusové zastávky Pod hradem u bývalé Akumy a v lokalitě Belveder.

Prvním úkolem má být co nejpřesnější zmapování aktuálního počtu lidí bez domova na území města, příčin jejich situace, míst trvalého pobytu atd.

Podpora návratu do místa trvalého bydliště

Na území Mladé Boleslavi se vyskytují osoby bez domova trvale hlášené v jiných městech, popřípadě občané cizí národnosti, bez finančních prostředků na zpáteční cestu do místa svého trvalého bydliště. V případě, kdy tato osoba projeví zájem dobrovolně odcestovat z Mladé Boleslavi do místa svého trvalého pobytu, jí město v součinnosti se střediskem Naděje zajistí jízdenku a ostatní náležitosti k odcestování.

Díky této iniciativě se domů již vrátil první muž. Jednalo se o občana Slovenské republiky, který přijel do Mladé Boleslavi za prací před několika lety. Více než šest měsíců neměl práci a živořil v ulicích města. Tento muž využil nabízené příležitost a 28. července odjel do místa svého trvalého pobytu na Slovensku.

Foto: mb-net.cz

Zvýšený dohled na problémové lokality

Z jednání koordinačního týmu také vyplynul úkol, že jak městská policie, tak Policie ČR má předmětné lokalitě věnovat zvýšenou pozornost při své každodenní činnosti. Mimo to má být v lokalitě ulic Štyrsova, Nádražní, Pražská a Belveder vyčleněna jedna hlídka asistentů Bezpečného města Mladá Boleslav, která zde bude dohlížet nad dodržováním pořádku. Tuto lokalitu má také ve zvýšené míře kontrolovat a v případě potřeby i uklízet společnost Compag.

Odpovědní pracovníci magistrátu také hledají vhodný objekt pro práci s osobami bez přístřeší, protože jsou si vědomi faktu, že umístění střediska Naděje v bytovém domě není dobré řešení.

Zdroj: mb-net.cz

Zanechat odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This