Štítky : staroměstské náměstí

Historická Mladá Boleslav

28. říjen 1918 v Mladé Boleslavi

Říjnový převrat roku 1918 v Mladé Boleslavi Před 101 lety, na podzim roku 1918, byla ukončena světová válka, které byl později přisouzen přívlastek jako válka 1. světová. Ta s sebou přinesla i změnu geopolitického uspořádání světa a změnu dosavadního státoprávního uspořádání v Evropě. Rakousko-Uhersko se rozpadlo na několik nástupnických států, mezi nimiž následně vznikla...Číst více

Historická Mladá Boleslav Prvorepuliková Mladá Boleslav

Prvorepubliková MB – Staroměstské nám.

Staroměstské náměstí V obrazovém cyklu, který jsme nazvali Průvodce prvorepublikovou Boleslaví, a který vychází z výstavy uskutečněné v roce 2015 v Muzeu Mladoboleslavska, Vás zveme do časů první republiky, tedy do let 1918-1938. Na Staroměstském náměstí zanechala doba první republiky výraznou stopu například v podobě přestavěného hotelu Věnec, který po roce 1925 zásadně změnil stavitel...Číst více