ČSOP Klenice reaguje na zprávu o kácení a na vyjádření majitele Letadla

 ČSOP Klenice reaguje na zprávu o kácení a na vyjádření majitele Letadla

Naši redakci oslovila základní organizace Českého svazu ochránců přírody Klenice, která chtěla reagovat na náš článek ohledně Kácení stromů v ochranném pásmu Vrch Baba ze dne 14.6. 2020.
Náš článek vznikl na základě obav nového majitele objektu Letadlo u Bakova nad Jizerou o budoucnost jeho projektu, neboť se dozvěděl, že jeho počínání je vnímáno jako porušení předpisů, čehož si nebyl vědom.
Zveřejnili jsme jeho odpověď v plném znění, tak jak jsme ji obdrželi a nyní dáváme stejný prostor druhé straně, která se cítila být dotčena nepravostí některých informací.

ČSOP Klenice reaguje na zprávu na serveru mladaboleslav.cz pod názvem Kácení stromů v ochranném pásmu Vrch Baba


Je totiž potřeba uvést některé informace na pravou míru.

Náš spolek v žádném případě nemířil na majitele či provozovatele občerstvení Letadlo. Nemířil ani na nikoho jiného, kdo to myslí s naší přírodou vážně, není mu lhostejný stav naší krajiny, která se potýká s kůrovcovou kalamitou, suchem, lokálními povodněmi, snižující se biodiverzitou a neustálým tlakem na ekosystémy. 

Věříme, že některé pasáže ve zmiňovaném článku nemíří na naší organizaci, která i v době nouzového stavu uklízela po lidech na Mladoboleslavsku, organizuje úklidy, pomáhá občanům, ale i obcím se zlepšováním životního prostředí. 
Je samozřejmě velmi nešťastné, že ve zmíněné lokalitě byl nepořádek
Je však nutné připomenout, že jsme tam například v roce 2016 pořádali velkou úklidovou akci, na které 50 dobrovolníků uklidilo čtyři tuny odpadu
A to včetně okolí Letadla. 

ČSOP Klenice z Mladé Boleslavi

Bohužel to není jediná oblast, kde jsou opakovaně problémy s nepořádkem, vyvážením stavebního, ale i přírodního odpadu. 
Stejně jako příslušníci policie, ani my nemůžeme být všude a dohlížet na to, co bychom jako vyspělá společnost, která má sběrné dvory, kontejnery a třídírny odpadů, neměli dělat. Černé skládky nemusí čekat na ochránce přírody, protože je každý může nahlásit obecnímu úřadu.

Majiteli Letadla, který dle svých slov prostor uklidil, samozřejmě patří poděkování
Rádi se s ním sejdeme. 
Nebráníme se zkulturnění lokality tak, aby lidem mohla poskytovat zábavu, občerstvení a atrakce
Je však nutné dbát na to, že společnost a obyvatelé Mladoboleslavska se jednou rozhodli o vyhlášení přírodní rezervace Vrch Baba, ve které jsou některé činnosti omezeny a některé zakázány
Stejně jako lidí potřebují občerstvení, potřebují také živočichové a rostliny místo k životu
Buďme proto ohleduplní, poněvadž přírodu, potažmo planetu, máme jen jednu. 

Na závěr zdůrazňujeme, že zdali někdo porušil jakékoliv předpisy, musí rozhodnou Česká inspekce životního prostředí, která je nestrannou a kompetentní složkou státu. 

ČSOP Klenice z Mladé Boleslavi

Zanechat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This