Štítky : klenice

Mladoboleslavsko

Vodní toky Jizera i Klenice klesají

V průběhu denní i noční směny pokračovali strážníci městské policie v Mladé Boleslavi v pravidelném monitorování stavu hladiny řek Klenice a Jizery. Hladina řeky Klenice stoupala do 10:00 hodin až na nejvyšší stav, který byl zaznamenán na vodoznaku u zimního stadionu a to 105 cm.Číst více

Mladoboleslavsko

ČSOP Klenice reaguje na zprávu o kácení a na vyjádření

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Klenice, která chtěla reagovat na náš článek ohledně Kácení stromů v ochranném pásmu Vrch Baba ze dne 14.6. 2020. Náš článek vznikl na základě obav nového majitele objektu Letadlo u Bakova nad Jizerou o budoucnost jeho projektu, neboť se dozvěděl, že jeho počínání je vnímáno jako porušení předpisů, čehož si nebyl vědom.Číst více

Historická Mladá Boleslav

Kluziště na Štěpánce

Na Štěpánce se bruslilo Zimní období je příhodnou dobou k ohlédnutí se do minulosti jednoho ze sportů se zimou spojených, a to bruslení. Podívejme se tedy, jak a především kde se v Mladé Boleslavi bruslilo ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století. Přirozenými místy, na nichž se dalo v Boleslavi bruslit, samozřejmě za...Číst více