Radouč: obyvatelé a vetřelci

 Radouč: obyvatelé a vetřelci

Proměny Radouče IV.: Ojedinělé objevy, ohrožené druhy a vetřelci 

O Radouči je v poslední době hodně slyšet zejména kvůli tématu ochrany zdejších syslů a současně kvůli nejasné budoucnosti  jednoho z přilehlých pozemků.

Rozhodli jsme, že prostřednictvím několika příspěvků představíme Radouč i z jiných úhlů pohledu.

V minulých příspěvcích jsme se zmiňovali například o využívání této oblasti jako vojenského cvičiště a letiště.

Tentokrát jsme připravili zajímavosti ohledně zdejší vegetace…

Co jste možná nevěděli…


Ojedinělé objevy

První impuls pro ochranu přírodního parku Radouče přišel v roce 1888.

Tehdy zde student mladoboleslavského gymnázia objevil do té doby v Čechách neznámou rostlinu.

Byla jí devaterka poléhavá.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Devaterka_pol%C3%A9hav%C3%A1

Ve dvacátých letech 20. století bylo upozorněno také na výskyt vzácných, dnes kriticky ohrožených korýšů – listonoha jarního a letního a žábronožky letní.

                                  listonoh letní

Vzhledem k zalesnění původně prosluněných sezónních tůněk v zákopech, nejsou zde již v současné době zaznamenáváni.

Vetřelci ze Severní Ameriky

Jedním z nejzásadnějších problémů pro vegetaci Radouče je šíření geograficky nepůvodních druhů.

Za největšího a zároveň nejstaršího nepřítele zdejší přírody lze označit akát.

Do našich krajin byl dovezen začátkem 18. století.

Původ má v Severní Americe.

Jeho výsadba byla v minulosti podporována například díky léčivým vlastnostem, atraktivnímu vzhledu a akátovému medu.

Po jeho výsadbě v určité lokalitě však docházelo k vytlačení původní, mnohdy velmi cenné vegetace.

Proto bylo a je vymýcení nepůvodních dřevin z Radouče jednou ze základních ambicí v souvislosti s ochranou zdejší přírody.

Akát je velmi vitální dřevina a k jeho vymýcení z oblasti je často nutné používat chemické prostředky.

Podobnou škodu zde působí také pámelník bílý, který má rovněž původ v Severní Americe.

Sysel – ze škůdce ohroženým druhem

Dnes ohrožený chráněný druh byl na našem území ještě před druhou světovou válkou velmi hojný a zároveň škůdcem v zemědělství.

Syslům ale začala postupně mizet jejich hlavní útočiště, až se postupně stal vzácným druhem.

Druh se přestěhoval mimo pole na plochy s nízkými, vesměs udržovanými trávníky sportovních hřišť, parků apod.

V těchto lokalitách a stejně tak na Radouči má zajištěn dobrý výhled na okolí, a tudíž i blížící se predátory.

Populaci se zde daří a zvětšuje se.

Chráněná koroptev polní

Na Radouči můžete zaznamenat také typické „čiřikání“ chráněné koroptve polní.

Dříve hojný obyvatel našich luk a polí je dnes stejně jako sysel považován za ohrožený druh.


Minulé příspěvky:

Proměny Radouče I.: Nynější parčík, býval dříve hřbitovem

Proměny Radouče II.: Osud vojenského cvičiště a odpalování pum

Proměny Radouče III.: Počátky českého letectví na Radouči


Zdroj: Boleslavica ’14: vlastivědný sborník Mladoboleslavska. Mladá Boleslav: Muzeum Mladoboleslavska, 2014. Radouč – historie jeho využívání a ochrany přírody – RNDr. Václav Petříček

Zdroj foto1: https://cs.wikipedia.org/wiki/Devaterka_pol%C3%A9hav%C3%A1#/media/File:Fumana_procumbens_(Nadelr%C3%B6schen)_IMG_20995.JPG

Zdroj foto2: https://cs.wikipedia.org/wiki/Listonoh_letn%C3%AD#/media/File:Triops_cancriformis2.jpg


Byty Rezidence Klokočka


Zanechat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This